Ochrana osobných údajov


Ochrana osobných údajov


Informace týkající se ochrany údajů – webová stránka

Adresa: www.ursa.sk

Děkujeme za návštěvu našich webových stránek. Zavázali jsme se chránit vaše osobní údaje a splňovat požadavky příslušných právních předpisů týkajících se ochrany údajů, zejména pak evropského Obecného nařízení o ochraně osobníchúdajů („GDPR“).

V rámci těchto informací týkajících se ochrany údajů objasňujeme, které údaje (včetně osobních údajů) zpracováváme ve spojení s vaší návštěvou a používáním výše uvedené digitální nabídky („Webová stránka“).

I. Kdo je správcem osobních údajů?

Osoba zodpovědná za zpracování osobních údajů jako správce osobních údajů je URSA SK s.r.o., Tomášikova 50/E, 381 04 Bratislava, tel: +420 281 017 374, ursa.sk@ursa.com. Výrazy jako „my“, „naše společnost“ apod. v tomto dokumentu odkazují na výše uvedenou organizaci.

 Odpovědné zástupce naší společnosti pro ochranu údajů můžete kontaktovat výše uvedeným způsobem nebo e-mailem na adrese privacy.ursa@etexgroup.com.

II. Které principy dodržujeme?

Abychom vyhověli příslušným právním předpisům týkajícím se ochrany údajů, vaše osobní údaje zpracováváme pouze na základě zákonného zmocnění nebo vašeho souhlasu. To se také týká zpracování osobních údajů pro marketingové účely.

Na této Webové stránce můžeme shromažďovat informace, jež nám nedovolují vyvozovat jakékoli přímé závěry o vaší osobě. V určitých případech – zejména v kombinaci s jinými údaji – lze tyto informace přesto považovat za „osobní údaje“ dle příslušného právního předpisu týkajícího se ochrany údajů. Navíc můžeme na této Webové stránce také shromažďovat informace, jež nám neumožňují identifikovat vaši osobu, ať už přímo či nepřímo; to je například případ agregovaných údajů o všech uživatelích této Webové stránky.

III. Jaké údaje zpracováváme?

Na naši Webovou stránku můžete vstoupit bez zadání osobních údajů (jako je např. vaše jméno, poštovní adresa nebo e-mailová adresa). Avšak i v tomto případě musíme zpracovat jisté informace, abychom vám umožnili přístup na naši Webovou stránku. Navíc na této Webové stránce využíváme určité metody analýzy.

1. Logovací soubory: Když navštívíte tuto Webovou stránku, náš webový server automaticky ukládá internetovou doménu nebo IP adresu přistupujícího počítače (obvykle počítač vašeho poskytovatele internetového připojení) včetně data, času a délky vaší návštěvy, dále pak podstránky/URL, které navštívíte, a informace o aplikacích a terminálech, které používáte k prohlížení našich stránek.

2. Soubory cookie: Jako mnoho operátorů využíváme cookies k tomu, abychom naši webovou stránku učinili co nejpříjemnější. Cookies jsou malé textové soubory uložené v prohlížeči. Pomáhají určit určité preference uživatelů, kteří navštíví webovou stránku během návštěvy na našich webových stránkách a odpovídajícím způsobem upravují obsah. Většina souborů cookie, které používáme, jsou dočasné cookie (session cookie). Tyto soubory se na konci vaší návštěvy automaticky vymažou. Používáme však také trvalé cookie (permanent cookie). Tyto se používají ke zlepšení navádění. Naše soubory cookie neshromažďují žádné osobní údaje a nejsou použitelné pro vaši identifikaci na webových stránkách třetích stran. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o vytvoření souborů cookie a učinil tak používání těchto souborů transparentním. V zásadě můžete také odmítnout přijímání souborů cookie v nastavení vašeho prohlížeče. To však může znamenat, že nebudete moci využívat všech funkcí Webové stránky.

3.Analýza Webové stránky pomocí nástroje Google Analytics: Za účelem neustálého zlepšování našich webových stránek používáme nástroj Google Analytics k analýze internetových dat Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookie, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu používání Webové stránky. Informace generované souborem cookie o vašem používání této Webové stránky se obvykle posílají na server Googlu v Evropě (nebo v členském státě Evropského hospodářského prostoru) z důvodu anonymizace IP adresy, aby byl vyloučen odkaz na konkrétní osobu. Až po anonymizaci IP adresy se zkrácená IP adresa přenese na server Googlu v USA a tam uloží. Pouze ve výjimečných případech se na server Googlu v USA přenese úplná IP adresa a až tam se zkrátí. Tato Webová stránka používá službu Google Analytics s rozšířením pro anonymní shromažďování IP adres (tzv. maskování IP adresy). Google naším jménem použije shromážděné informace k hodnocení vašeho používání Webové stránky, sestavování zpráv o aktivitě Webové stránky a k poskytování dalších služeb týkajících se používání Webové stránky. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v souvislosti s Google Analytics se nekombinuje s jinými údaji, které Google shromažďuje. Přijímání souborů cookie můžete odmítnout v nastavení vašeho prohlížeče. To však může znamenat, že nebudete moci využívat všech funkcí Webové stránky. Můžete také zabránit tomu, aby Google shromažďoval údaje generované soubory cookie a vztahující se k vašemu používání Webové stránky (včetně vaší IP adresy) a aby Google tyto údaje zpracovával, a to stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného pod tímto odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Soubor cookie opt-out zabraňuje budoucímu shromažďování vašich údajů, když navštívíte tuto Webovou stránku. Další informace o ochraně údajů v rámci nástroje Google Analytics jsou k dispozici zde [https://www.google.com/analytics/terms/de.html] a zde [https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html].
Případně můžete pomocí níže uvedeného odkazu zabránit odesílání dat společnosti Google nebo jejich zpracování společností Google: Chcete-li se odhlásit, klikněte zde…

4. Možnosti informování a poradenství

Prostřednictvím kontaktního formuláře na naší Webové stránce poskytujeme různé možnosti informování a poradenství. V závislosti na vaší volbě zpracováváme odlišné osobní údaje:

a) Informace prostřednictvím pošty / e-mailu

Pokud jste požádali o zaslání informačních materiálů, budeme zpracovávat údaje, které poskytnete v rámci kontaktního formuláře, a to minimálně vaše jméno a příjmení a podrobnosti o formě kontaktu, kterou jste zvolili (pošta a/nebo e-mail) pro jednorázové zaslání vámi požadovaného materiálu.

b) Telefonické poradenství

Pokud jste požádali o telefonické poradenství, budeme zpracovávat údaje, které poskytnete v rámci kontaktního formuláře, a to minimálně vaše příjmení a křestní jméno, jakož i vaše telefonní číslo, abychom vám požadované telefonické poradenství mohli poskytnout.

c) Osobní konzultace

Pokud jste požádali o osobní konzultaci, budeme zpracovávat údaje, které poskytnete v rámci kontaktního formuláře, a to minimálně vaše příjmení a křestní jméno, jakož i vaše telefonní číslo a/nebo e-mailovou adresu, abychom vás mohli kontaktovat a sjednat si s vámi schůzku.

d) E-mailový newsletter

Pokud jste se zaregistrovali k odběru našeho e-mailového newsletteru, budeme zpracovávat údaje, které poskytnete v rámci kontaktního formuláře, a to minimálně vaše příjmení a křestní jméno, jakož i vaši e-mailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat náš e-mailový newsletter.

IV. Pro jaké účely a na jakém právním základě zpracováváme vaše osobní údaje?

1. Osobní údaje, které jsou potenciálně obsaženy v přihlašovacích souborech, mohou být zpracovány, aby vám umožnily používat naše webové stránky; toto zpracování se řídí Článkem 6.1 f) GDPR pro účely našeho oprávněného zájmu na provozování naší Webové stránky.

2. Zpracováváme údaje shromážděné používáním souborů cookie a profilů anonymních uživatelů, abychom mohli provádět přímý marketing, průzkum trhu a dále rozvíjet naše digitální nabídky na základě uživatelských potřeb dle Článku 6.1 f) GDPR pro účely našeho oprávněného zájmu na analýze používání naší Webové stránky.

3. Zpracováváme údaje poskytnuté v rámci používání našich informačních a poradenských služeb, abychom mohli zajistit zvolenou službu a po registraci vám zasílat e-mailový newsletter, pokud jste se zaregistrovali k jeho odběru. Tyto osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu a v souladu s Článkem 6.1 a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat bez udání důvodu a s budoucím účinkem, a to jednoduše tak, že nás v této věci kontaktujete s využitím kontaktních údajů uvedených na první straně tohoto dokumentu. V každém e-mailu také naleznete odkaz pro odhlášení odběru.

4. Údaje shromážděné ve spojení s vaším používáním naší Webové stránky můžeme zpracovávat také z důvodu vyhovění zákonným povinnostem, jimiž jsme povinni se řídit; toto zpracování se řídí Článkem 6.1 c) GDPR.

5. V nezbytném rozsahu zpracováváme osobní údaje (nad rámec zpracování pro účely pracovněprávních vztahů či vyhovění zákonným povinnostem) pro účely našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích stran v souladu s Článkem 6.1 f) GDPR. Oprávněné zájmy mohou zahrnovat:

a) určení nebo obhajobu právních nároků

b) předcházení trestným činům a jejich vyšetřování

c) řízení a další rozvoj naší obchodní činnosti včetně řízení rizik

V. Jste povinni poskytovat údaje?

Informace nezbytné pro registraci k odběru našeho newsletteru, k poskytování informací a poradenství, k plnění on-line objednávek či k registraci uživatele nebo vytvoření zákaznického účtu jsou označené jako povinné v příslušné oblasti Webové stránky (např. v on-line formuláři); bez poskytnutí povinných informací vám nelze umožnit používání daných funkcí.

Pokud od vás shromáždíme další údaje, budeme vás informovat, zda poskytnutí těchto informací zákonnou či smluvní povinností nebo je nezbytné pro plnění dohody. Obvykle upozorňujeme, které informace se poskytují dobrovolně a její poskytnutí se neřídí zákonnou či smluvní povinností ani není nezbytné pro plnění dohody.

VI. Kdo obdrží vaše údaje nebo k nim má přístup?

Vaše osobní údaje se obecně zpracovávají v rámci naší společnosti. V závislosti na kategoriích osobních údajů mají k vašim osobním údajům povolen přístup pouze vyhrazená oddělení / organizační jednotky. Mezi tyto jednotky patří zejména oddělení zodpovídající za naše digitální nabídky (např. Webovou stránku) a naše IT oddělení. V závislosti na koncepci řízení zahrnující role a práva je přístup k osobním údajům omezen na funkce a rozsah nezbytný pro daný účel zpracování.

V rozsahu dovoleném zákonem můžeme předávat vaše osobní údaje příjemcům mimo naši společnost. Tito externí příjemci mohou zahrnovat:

­ poskytovatele služeb, kteří na základě samostatných smluv uzavřených s naší společností poskytují určité služby, jež mohou zahrnovat zpracování osobních údajů, jakož i schválené subdodavatele našich poskytovatelů služeb;

­ soukromé či veřejné organizace, a to v rozsahu, v němž jsme těmto povinni předávat vaše osobní údaje na základě zákonných povinností, jimiž jsme povinni se řídit; a

VII. Používáme automatizované rozhodování?

Ve spojení s provozováním naší Webové stránky obecně nepoužíváme automatizované rozhodování (včetně profilování) ve smyslu Článku 22 GDPR. Pokud takový proces uplatníme v budoucnu, budeme vás individuálně informovat ve shodě s příslušnými právními předpisy.

VIII. Jsou údaje předávány do zemí mimo EU / EHP?

Osobní údaje se zpracovávají pouze v rámci Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru; nemáme v úmyslu předávat vaše osobní údaje do jiných zemí.

Pouze ve spojení s využíváním služeb analýzy webových služeb mohou být určité informace předávány příjemcům v takzvaných „třetích zemích“. Tyto „třetí země“ označují země mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, jež nemusejí zajišťovat náležitou úroveň ochrany údajů ve srovnání s úrovní v rámci Evropské unie.

Pokud předávané informace obsahují osobní údaje, před každým takovým předáním uplatňujeme náležitá bezpečnostní opatření, která zajistí náležitou úroveň ochrany údajů u příjemce nebo v zemi příjemce. Náležitá bezpečnostní opatření zahrnují zejména tzv. „rozhodnutí o odpovídající ochraně“, v rámci kterého Evropská komise rozhodla, že daná země zajišťuje náležitou úroveň ochrany údajů. Eventuálně můžeme osobní údaje předat na základě vzorových doložek EU nebo – v případě příjemců v USA – dodržení pravidel systému EU–USA na ochranu soukromí (EU US Privacy Shield). Rádi vám na vyžádání poskytneme další informace o náležitých či přiměřených bezpečnostních opatřeních pro zachování náležité úrovně ochrany osobních údajů; naše kontaktní informace jsou uvedené na začátku tohoto dokumentu. Informace o účastnících systému EU–USA na ochranu soukromí lze také nalézt na adrese www.privacyshield.gov/list.

IX. Jak dlouho se údaje uchovávají?

Vaše osobní údaje obecně uchováváme, dokud trvá oprávněný zájem na jejich uchovávání a dokud nepožádáte o ukončení jejich dalšího zpracování. I bez odůvodněného zájmu můžeme tyto údaje nadále uchovávat, pokud existují příslušné zákonné povinnosti (např. vyhovění zákonné povinnosti tyto uchovávat). Vaše osobní údaje smažeme i bez žádosti z vaší strany, jakmile jejich další uchovávání již není potřeba pro účely, pro něž tyto údaje byly shromážděny či jinak zpracovávány, nebo pokud další uchovávání odporuje legislativě.

Pokud jde o výše uvedené zpracování, pravidelně:

–  mažeme logovací údaje,a to po sedmi dnech, pokud další uchovávání není nezbytné z důvodu splnění zákonné povinnosti, například pro účely prokázání zneužití a zjištění a nápravy technických závad;

–  mažeme údaje zpracovávané v rámci on-line objednávky, a to po uplynutí zákonné lhůty pro jejich uchovávání; a

–  mažeme údaje zpracovávané v rámci registrace uživatele nebo zákaznického účtu, a to po ukončení registrace nebo smazání zákaznického účtu.

Pokud je nezbytné uchovat osobní údaje z důvodu vyhovění zákonným povinnostem, jsou tyto údaje uchovávány do konce příslušné doby uchování. Pokud se osobní údaje zpracovávají pouze z důvodu vyhovění zákonné povinnosti jejich uchovávání, je přístup k těmto údajům obvykle omezen tak, aby tyto údaje byly přístupné pouze pro účely vyhovění povinnosti uchování.

X. Jaká jsou vaše práva jako subjektu údajů?

Jako subjekt údajů smíte:

­  požadovat přístup k vašim osobním údajům, viz Článek 15 GDPR;

­  požadovat opravu nesprávných osobních údajů, viz Článek 16 GDPR;

­  požadovat výmaz vašich osobních údajů, viz Článek 17 GDPR;

­  požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, viz Článek 18 GDPR;

­  požadovat výkon práva na přenositelnost údajů, viz Článek 20 GDPR;

­  vznést námitku týkající se zpracování vašich osobních údajů, viz Článek 21 GDPR.

Výše uvedená práva mohou být uplatněna vůči naší společnosti, např. zasláním žádosti s využitím kontaktních údajů uvedených na první straně tohoto dokumentu.

Pokud máte další dotazy, můžete se také obrátit na představitele naší společnosti pro ochranu údajů, a to pomocí e-mailu na adresu: privacy.ursa@etexgroup.com.

Kromě toho máte právo podat stížnost týkající se zacházení s vašimi osobními údaji, a to příslušnému dozorovému úřadu, viz Článek 77 GDPR.