Izolácia plochých striech

Izolace plochých střech
Izolace plochých střech

Izolácia plochých striech

Optimálne zateplenie plochej strechy s izoláciami URSA Vám zaistí tepelnú pohodu v interiéri v zime aj v lete a minimalizuje náklady na vykurovanie a chladenie domu.


Dvojplášťová strecha

Dvojplášťová strecha sa skladá z dolného plášťa so ​​zateplením zhora minerálnou izoláciou na báze skla URSA, ďalej nasleduje prevetrávaná vzduchová medzera a horný plášť.

Vhodné materiály


 Nepochôdzna strecha (obrátená skladba)

Izolace plochých střech
1. Štrkové lôžko 16/32 ≥ 50mm
2. Separačná vrstva (geotextília cca 140 g / m²)
3. URSA XPS, viď. „Vhodné materiály„
4. Hydroizolácia
5. Konštrukcia strechy

Nepochôdzna strecha s obrátenou skladbou bezpečne zaistí ochranu hydroizolácie pred poškodením. Pred vonkajšími mechanickými vplyvmi chráni hydroizoláciu vrstva tepelnej izolácie na báze extrudovaného polystyrénu URSA XPS, ktorá je umiestnená nad ňou smerom do exteriéru.

Legenda:

 1. Štrkové lôžko 16/32 ≥ 50mm
 2. Separačná vrstva (geotextília cca 140 g / m²)
 3. URSA XPS, viď. „Vhodné materiály„
 4. Hydroizolácia
 5. Konštrukcia strechy

Vhodné materiály


Pochôdzna strecha (obrátená skladba)

Izolace plochých střech
1. Dlažba 400x400x50mm
2. Štrkové lôžko 4/8mm
3. Separačná vrstva (geotextilie cca 140 g/m2)
4. URSA XPS, viď. „Vhodné materiály„
5. Hydroizolácia
6. Konštrukcia strechy

Obrátená skladba umožňuje užívateľom veľkú variabilitu vo využití plochej strechy. Tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu URSA XPS vďaka svojej pevnosti a nenasiakavosti bezpečne chráni vrstvu hydroizolácie a umožňuje používať strechu ako terasu.

Legenda:

 1. Dlažba 400x400x50mm
 2. Štrkové lôžko 4/8mm
 3. Separačná vrstva (geotextilie cca 140 g/m2)
 4. URSA XPS, viď. „Vhodné materiály„
 5. Hydroizolácia
 6. Konštrukcia strechy

Vhodné materiály


Zelená strecha (obrátená skladba)

Izolace plochých střech
1. Zelená strecha
2. Substrát
3. Filtračná/drenážna/separačná vrstva
4. URSA XPS, viď. „Vhodné materiály„
5. Ochrana proti prerastaniu koreňov a hydroizolácia
6. Konštrukcia strechy

Obrátená skladba umožňuje užívateľom veľkú variabilitu vo využití plochej strechy. Tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu URSA XPS bezpečne chráni vrstvu hydroizolácie a zároveň vďaka svojej vysokej únosnosti v tlaku umožňuje používať strechu ako strešnú záhradu.

Legenda:

 1. Zelená strecha
 2. Substrát
 3. Filtračná/drenážna/separačná vrstva
 4. URSA XPS, viď. „Vhodné materiály„
 5. Ochrana proti prerastaniu koreňov a hydroizolácia
 6. Konštrukcia strechy

Izolace plochých střech
1. Vegetácia
2. Substrát
3. Filtračná vrstva
4. Drenážna vrstva
5. Separačná vrstva
6. URSA XPS, viď. „Vhodné materiály„
7. Ochrana proti prerastaniu koreňov a hydroizolácia
8. Konštrukcia strechy


Legenda:

 1. Vegetácia
 2. Substrát
 3. Filtračná vrstva
 4. Drenážna vrstva
 5. Separačná vrstva
 6. URSA XPS, viď. „Vhodné materiály„
 7. Ochrana proti prerastaniu koreňov a hydroizolácia
 8. Konštrukcia strechy

Vhodné materiály


Pochôdzna strecha a parkovisko

Izolace plochých střech
1. Dlažba na roznášacích podložkách
2. Separačná vrstva (geotextília cca 140 g / m²)
3. URSA XPS, viď. „Vhodné materiály„
4. Hydroizolácia
5. Konštrukcia strechy

Pri strechách, kde bude pôsobiť veľké zaťaženie v tlaku, je ako tepelná izolácia veľmi vhodný extrudovaný polystyrén.
Materiály URSA XPS majú vysokú pevnosť v tlaku, preto sú vhodné ako tepelná izolácia napr. U pochôdznych plôch,
parkovísk a pristávacích plôch a pod.

Legenda:

 1. Dlažba na roznášacích podložkách
 2. Separačná vrstva (geotextília cca 140 g / m²)
 3. URSA XPS, viď. „Vhodné materiály„
 4. Hydroizolace
 5. Konštrukcia strechy

Vhodné materiály


Strecha PLUS

Izolace plochých střech
1. Štrkové lôžko 16/32 ≥ 50mm
2. Separačná vrstva (geotextília cca 140 g / m²)
3. URSA XPS, viď. „Vhodné materiály„
4. Hydroizolácia
5. Stávajúca tepelná izolácia
6. Stávajúca parotesniaca zábrana
7. Konštrukcia strechy

Nové vyššie požiadavky na tepelno-technické vlastnosti plochých striech uspokojí konštrukcie strechy PLUS. Na existujúce zateplenú plochú strechu sa pokladať nová vrstva tepelného izolantu z dosiek URSA XPS. Najprv je však potrebné vykonať kontrolu, opravu, prípadne prevrstvenie existujúcej hydroizolácie a statické posúdenie vzhľadom ku zmene zaťaženia (spravidla krycou vrstvou štrku).

Legenda:

 1. Štrkové lôžko 16/32 ≥ 50mm
 2. Separačná vrstva (geotextília cca 140 g / m²)
 3. URSA XPS, viď. „Vhodné materiály„
 4. Hydroizolácia
 5. Stávajúca tepelná izolácia
 6. Stávajúca parotesniaca zábrana
 7. Konštrukcia strechy

Vhodné materiály


DUO Střecha

Izolace plochých střech
1. Štrkové lôžko 16/32 ≥ 50mm
2. Separačná vrstva (geotextília cca 140 g / m²)
3. URSA XPS, viď. „Vhodné materiály„
4. Hydroizolácia
5. Tepelná izolácia, môže zároveň plniť funkciu spádovej vrstvy
6. Konštrukcia strechy

Konštrukcia strechy DUO môže splniť aj najvyššie požiadavky na tepelno technické parametre strechy. Optimálne kombinuje výhody konštrukcie obrátenej strechy a konvenčne zateplené (jednoplášťové) konštrukcie plochej strechy. Prvá vrstva zateplenia je riešená konvenčným spôsobom s hydroizoláciou kladenou na tepelný izolant, druhá vrstva izolácie URSA XPS, ktorá je potom kladená na hydroizoláciu, navyšuje tepelný odpor konštrukcie a zároveň hydroizoláciu chráni. Tento typ konštrukcie môže v podstate eliminovať akékoľvek kondenzačné javy v streche.

Legenda:

 1. Štrkové lôžko 16/32 ≥ 50mm
 2. Separačná vrstva (geotextília cca 140 g / m²)
 3. URSA XPS, viď. „Vhodné materiály„
 4. Hydroizolácia
 5. Tepelná izolácia, môže zároveň plniť funkciu spádovej vrstvy
 6. Konštrukcia strechy

Vhodné materiály


Viac aplikácií materiálov

Izolácia šikmých strech
Izolácia fasád
Izolácia priečok a predsten
Izolácia stropov a podhľadov
Izolácia podľáh
Izolácia spodnej stavby - sokla
Izoláca drevostavieb