Izolácie drevostavieb

Aplikace dřevostaveb
Izolace dřevostaveb

Izolácie drevostavieb

Drevo je obnoviteľným zdrojom stavebného materiálu. Hlavnými výrobnými surovinami izolácie URSA je piesok a recyklované sklo. Počas svojej životnosti ušetrí niekoľko stokrát viac energie, než je potrebné na ich produkciu. Vďaka tomu drevostavby s minerálnou izoláciou URSA prispievajú k ochrane životného prostredia. Výhod drevostavieb s minerálnou izoláciou URSA je veľa. Patrí medzi ne vyššia rýchlosť výstavby bez nutnosti významných technologických prestávok. Ďalej nízke prevádzkové náklady a dosiahnutie vynikajúcich tepelno-technických parametrov obálky budovy pri nižších hrúbkach konštrukcie. Z toho plynie aj efektívnejšie využitie zastavanej plochy. Výhodou je vysoká variabilita úpravy fasády. A čím ďalej, tým dôležitejšie je aj hľadisko menšie záťaže pre životné prostredie.


Drevostavby

Izolace fasád
1. Finálna pohľadová vrstva
2. Vetraná vzduchová medzera
3. Difúzna membrána URSA SECO SD 0,025
4. Minerálna izolácia URSA PUREONE alebo URSA GLASSWOOL v drevenom rošte
5. Vonkajšia konštrukčná doska
6. Minerálna izolácia URSA PUREONE alebo URSA GLASSWOOL medzi nosnými stĺpikmi konštrukcie
7. Vnútorné konštrukčná doska
8. Parotesniaca vrstva – parozábrana či parobrzda URSA SECO
9. Minerálna izolácia URSA PUREONE alebo URSA GLASSWOOL v inštalačnej predstene
10. Interiérové opláštenie

Pre zateplenie rámové drevostavby sú ideálne pružné sklenej plsti URSA. Izolácia URSA určené pre drevostavby majú veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti, zlepšujú akustiku konštrukcií a prispievajú k požiarnej bezpečnosti stavby, keďže ide o materiály nehorľavé.

Legenda:

 1. Finálna pohľadová vrstva
 2. Vetraná vzduchová medzera
 3. Difúzna membrána
 4. Minerálna izolácia URSA PUREONE alebo URSA GLASSWOOL v drevenom rošte
 5. Vonkajšia konštrukčná doska
 6. Minerálna izolácia URSA PUREONE alebo URSA GLASSWOOL medzi nosnými stĺpikmi konštrukcie
 7. Vnútorné konštrukčná doska
 8. Parotesniaca vrstva – parozábrana či parobrzda
 9. Minerálna izolácia URSA PUREONE alebo URSA GLASSWOOL v inštalačnej predstene
 10. Interiérové opláštenie

Vhodné materiály


Izolácia medzi a pod krokvami

Izolace mezi a pod krokvemi
1. Strešná krytina
2. Laty
3. Kontralaty
4. Kontaktná difúzna fólia = poistná hydroizolácia URSA SECO
5. Odvetraná vzduchová dutina podľa STN 731901
6. Krokva – nosná konštrukcia
7. Minerálna izolácia URSA PUREONE alebo URSA GLASSWOOL, viď. „Vhodné materiály„
8. Parotesniaca vrstva – parozábrana či parobrzda URSA SECO
9. Inštalačná predstena, pre vyšší tepelný komfort vyplnená URSA PUREONE alebo URSA GLASSWOOL
10. Interiérové opláštenie

Izolácia medzi a pod krokvami umožňuje aplikovať izoláciu v dostatočných hrúbkach, aby boli úspory maximálny. Postup, ako správne zaizolovať šikmú strechu, nájdete v našej brožúre Rekonštrukcia šikmých striech.

Legenda:

 1. Strešná krytina
 2. Laty
 3. Kontralaty
 4. Kontaktná difúzna fólia = poistná hydroizolácia URSA SECO
 5. Odvetraná vzduchová dutina podľa STN 731901
 6. Krokva – nosná konštrukcia
 7. Minerálna izolácia URSA PUREONE alebo URSA GLASSWOOL, viď. „Vhodné materiály„
 8. Parotesniaca vrstva – parozábrana či parobrzda URSA SECO
 9. Inštalačná predstena, pre vyšší tepelný komfort vyplnená URSA PUREONE alebo URSA GLASSWOOL
 10. Interiérové opláštenie

Vhodné materiály


Izolácia medzi a nad krokvami

Izolace šikmých střech
1. Strešná krytina
2. Laty
3. Odvetraná vzduchová dutina podľa STN 731901
4. Kontralaty
5. Kontaktná difúzna fólia = poistná hydroizolácia URSA SECO
6. Kotviaci prvok
7. Prítlačná drevená lišta (prítlačný drevený profil)
8. XPS „námetok“ nad krokvami
9. Minerálna izolácia URSA PUREONE alebo URSA GLASSWOOL, viď. „Vhodné materiály„
10. Prítlačný profil pre ukotvenie parotesnej vrstvy
11. Parotesniaca vrstva – parozábrana či parobrzda URSA SECO
12. Krokva – nosná konštrukcia
13. Interiérové opláštenie

Izolácia nad krokvami eliminuje tepelné mosty krokiev a zároveň svojou hrúbkou nezmenšuje priestor podkrovia. Postup, ako správne zaizolovať šikmú strechu, nájdete v našej brožúre Rekonštrukcia šikmých striech

Legenda:

 1. Strešná krytina
 2. Laty
 3. Odvetraná vzduchová dutina podľa STN 731901
 4. Kontralaty
 5. Kontaktná difúzna fólia = poistná hydroizolácia URSA SECO
 6. Kotviaci prvok
 7. Prítlačná drevená lišta (prítlačný drevený profil)
 8. XPS „námetok“ nad krokvami
 9. Minerálna izolácia URSA PUREONE alebo URSA GLASSWOOL, viď. „Vhodné materiály„
 10. Prítlačný profil pre ukotvenie parotesnej vrstvy
 11. Parotesniaca vrstva – parozábrana či parobrzda URSA SECO
 12. Krokva – nosná konštrukcia
 13. Interiérové opláštenie

Vhodné materiály


Izolácia medzi, nad krokvami a pod krokvami

Izolace šikmých střech
1. Strešná krytina
2. Laty a kontralaty
3. Kontaktná difúzna fólia = poistná hydroizolácia URSA SECO
4. Prítlačná drevená lišta (prítlačný drevený profil)
5. XPS „námetok“ nad krokvami
6. Krokva
7. Minerálna izolácia URSA PUREONE alebo URSA GLASSWOOL, viď. „Vhodné materiály„
8. Parotesniaca vrstva – parozábrana či parobrzda URSA SECO
9. Minerálna izolácia URSA PUREONE alebo URSA GLASSWOOL, viď. „Vhodné materiály„
10. Interiérové opláštenie

Izolácia nad krokvami a pod krokvami eliminuje tepelné mosty krokiev, čím maximalizuje úspory energie za vykurovanie. Postup, ako správne zaizolovať šikmú strechu, nájdete v našej brožúre Rekonštrukcia šikmých striech.

Legenda:

 1. Strešná krytina
 2. Laty a kontralaty
 3. Kontaktná difúzna fólia = poistná hydroizolácia URSA SECO
 4. Prítlačná drevená lišta (prítlačný drevený profil)
 5. XPS „námetok“ nad krokvami
 6. Krokva
 7. Minerálna izolácia URSA PUREONE alebo URSA GLASSWOOL, viď. „Vhodné materiály„
 8. Parotesniaca vrstva – parozábrana či parobrzda URSA SECO
 9. Minerálna izolácia URSA PUREONE alebo URSA GLASSWOOL, viď. „Vhodné materiály„
 10. Interiérové opláštenie

Vhodné materiály


Trámový strop

Izolace podlah
1. Roznášací betónový poter
2. Separačná vrstva
3. Minerálna izolácia URSA TEP
4. Drevený záklop
5. Minerálna izolácia medzi trámami napr. URSA SILVER 39
6. Závesná konštrukcia pre podhľad
7. Podhľad

Použitím izolácií zo sklenej vlny URSA možno dosiahnuť vynikajúce výsledky zvukovej nepriezvučnosti drevených trámových stropov.

Legenda:

 1. Roznášací betónový poter
 2. Separačná vrstva
 3. Minerálna izolácia URSA TEP
 4. Drevený záklop
 5. Minerálna izolácia medzi trámami napr. URSA SILVER 39
 6. Závesná konštrukcia pre podhľad
 7. Podhľad

Vhodné materiály


Viac aplikácií materiálov

Izolácia šikmých strech
Izolácia fasád
Izolácia priečok a predsten
Izolácia stropov a podhľadov
Izolácia podľáh
Izolácia spodnej stavby - sokla
Izolácia plochých strech