Prečo izolovať

Prečo izolovať


Tepelné izolácie predstavujú mimoriadny potenciál pre riešenie klimatických zmien, znižovanie závislosti od spotreby energií a zachovanie trvalo udržateľného rozvoja.

V posledných desaťročiach došlo oproti obdobiu pred priemyselnou revolúciou k veľmi rýchlemu nárastu skleníkového efektu, javu, ktorý zvyšuje teplotu povrchu Zeme. Niektoré následky tohto účinku sú známe (topenie ľadovcov, zvýšené množstvo záplav, strata biodiverzity, blednutie koralov atď.), zatiaľ čo iné sú ešte nejasné.

Bolo preukázané, že táto zmena klimatických podmienok je ovplyvňovaná ľudskou činnosťou, najmä spaľovaním fosílnych palív a rozsiahlym odlesňovaním pôdy. Napriek tejto skutočnosti sa predpokladá, že v ďalšej štvrtine tohto storočia budú globálne požiadavky na energie naďalej rásť, čo povedie k ďalšiemu čerpaniu neobnoviteľných zdrojov.

V súčasnej dobe je najvýznamnejšia časť všetky vyrobenej energie spotrebovávaná v budovách (40%), nasleduje doprava (32%) a priemyselná výroba (28%). V tejto súvislosti predstavujú budovy najväčší potenciál pre úsporu energie, keďže samotné vykurovanie a chladenie činí 64% ich energetickej spotreby. Viac ako polovicu tejto energie možno s použitím tepelných izolácií ušetriť, a to bez narušenia kvality života.

Únik tepla v rodinnom dome


Podľa zásady Trias Energetica existujú tri následné kroky, ktoré treba podniknúť pre vyriešenie udržateľnej energetickej spotreby v budovách: po prvé znížiť energetickú náročnosť budov, za druhé je nutné propagovať a využívať obnoviteľné zdroje energií a v neposlednom rade zvýšiť efektivitu výroby a využitie energie z fosílnych palív.

Zo všetkých opatrení, ktoré vedú k zvýšeniu energetickej efektívnosti budov, je z ekonomického hľadiska medzi všetkými dostupnými možnosťami najúčinnejším opatrením kvalitné zateplenie obálky budovy, pretože táto alternatíva vyžaduje najnižšie náklady na jednotky ušetrenej energie a vykazuje najkratšiu návratnosť. Množstvo energie ušetrenej s použitím kvalitnej tepelnej izolácie vysoko prevyšuje množstvo energie spotrebovanej na jej výrobu, prepravu a inštaláciu.

Zateplenie nielenže prospeje Zemi úsporou energie, ale tiež ušetrí užívateľovi každý rok nemalé peniaze za vykurovanie. Ďalším prínosom kvalitného zateplenia budovy je zlepšenie komfortu bývania. U správne zateplenej obálky budovy sa minimalizuje nebezpečenstvo kondenzácie vodných pár a následného rastu plesní. Navyše sa zlepší celoročný tepelný komfort v dome. V zime tu bude príjemné teplo a v lete sa interiér bude menej prehrievať.

O trvalo udržateľný rozvoj pri stavbách a rekonštrukciách možno usilovať aj pri voľbe stavebných materiálov. Jedným z podstatných stavebných prvkov je minerálna tepelná izolácia, ktorá sa už vyrába z recyklovaných zdrojov. Tá sa stáva trendom v stavebníctve, pretože je nielen ekologická, ale zároveň bezpečná pre každé bývanie. Pomáha tak životnému prostrediu aj s riešením otázok úniku tepla.


Spoločnosť URSA vyrába na minerálne izolácie báze skla, ktoré sú svojím ekologickým zložením šetrné k prírode. Viac ako 90% surovín na výrobu týchto izolácií pochádza z obnoviteľných zdrojov. Podstatu minerálnej sklenej izolácie tvorí zo 70% sklenené črepy, ktoré pochádza z recyklovaného skla. Viac ako 20% tvorí piesok. napr. izolácia URSA PUREONE počas svojej životnosti ušetrí až 600 krát viac energie, než koľko je jej potrebné k jej výrobe. Tiež znižuje emisie CO2, a to až 250-krát v porovnaní s CO2 vznikajúcim pri výrobe a preprave.