Izolácia šikmých striech

Izolácia šikmých striech
Izolácia šikmých striech

Izolácia šikmých striech

Strecha chráni dom pred poveternostnými vplyvmi. V zime kvalitné zateplenie strechy zabráni zbytočným únikom tepla z interiéru, naopak v lete tepelná izolácia obmedzuje prestup tepla z exteriéru. Optimálna tepelná izolácia URSA tak zlepšuje kvalitu vnútorného prostredia a šetrí užívateľom energiu a peniaze za vykurovanie či chladenie.
Zateplenie šikmej strechy minerálnou izoláciou na báze skla URSA Vám zabezpečí tepelnú pohodu v interiéri v zime aj v lete a zlepší akustické správanie celej konštrukcie.


Izolácia medzi a pod krokvami

1. Strešná krytina
2. Laty
3. Kontralaty
4. Kontaktná difúzna fólia = poistná hydroizolácia
5. Odvetraná vzduchová dutina
6. Krokva – nosná konštrukcia
7. Minerálna izolácia URSA PUREONE alebo URSA GLASSWOOL, viď. „Vhodné materiály„
8. Parotesniaca vrstva – parozábrana či parobrzda
9. Inštalačná predstena, pre vyšší tepelný komfort vyplnená URSA PUREONE alebo URSA GLASSWOOL
10. Interiérové opláštenie

Izolácia medzi a pod krokvami umožňuje aplikovať izoláciu v dostatočných hrúbkach, aby boli úspory maximálny. Postup, ako správne zaizolovať šikmú strechu, nájdete v našej brožúre Rekonštrukcia šikmých striech.

Legenda:

 1. Strešná krytina
 2. Laty
 3. Kontralaty
 4. Kontaktná difúzna fólia = poistná hydroizolácia
 5. Odvetraná vzduchová dutina
 6. Krokva – nosná konštrukcia
 7. Minerálna izolácia URSA PUREONE alebo URSA GLASSWOOL, viď. „Vhodné materiály„
 8. Parotesniaca vrstva – parozábrana či parobrzda
 9. Inštalačná predstena, pre vyšší tepelný komfort vyplnená URSA PUREONE alebo URSA GLASSWOOL
 10. Interiérové opláštenie

Vhodné materiály


Izolácia medzi a nad krokvami

1. Strešná krytina
2. Laty
3. Odvetraná vzduchová dutina
4. Kontralaty
5. Kontaktná difúzna fólia = poistná hydroizolácia
6. Kotviaci prvok
7. Prítlačná drevená lišta (prítlačný drevený profil)
8. XPS „námetok“ nad krokvami
9. Minerálna izolácia URSA PUREONE alebo URSA GLASSWOOL, viď. „Vhodné materiály„
10. Prítlačný profil pre ukotvenie parotesnej vrstvy
11. Parotesniaca vrstva – parozábrana či parobrzda
12. Krokva – nosná konštrukcia
13. Interiérové opláštenie

Izolácia nad krokvami eliminuje tepelné mosty krokiev a zároveň svojou hrúbkou nezmenšuje priestor podkrovia. Postup, ako správne zaizolovať šikmú strechu, nájdete v našej brožúre Rekonštrukcia šikmých striech

Legenda:

 1. Strešná krytina
 2. Laty
 3. Odvetraná vzduchová dutina
 4. Kontralaty
 5. Kontaktná difúzna fólia = poistná hydroizolácia
 6. Kotviaci prvok
 7. Prítlačná drevená lišta (prítlačný drevený profil)
 8. XPS „námetok“ nad krokvami
 9. Minerálna izolácia URSA PUREONE alebo URSA GLASSWOOL, viď. „Vhodné materiály„
 10. Prítlačný profil pre ukotvenie parotesnej vrstvy
 11. Parotesniaca vrstva – parozábrana či parobrzda
 12. Krokva – nosná konštrukcia
 13. Interiérové opláštenie

Vhodné materiály


Izolácia medzi, nad krokvami a pod krokvami

1. Strešná krytina
2. Laty a kontralaty
3. Kontaktná difúzna fólia = poistná hydroizolácia
4. Prítlačná drevená lišta (prítlačný drevený profil)
5. XPS „námetok“ nad krokvami
6. Krokva
7. Minerálna izolácia URSA PUREONE alebo URSA GLASSWOOL, viď. „Vhodné materiály„
8. Parotesniaca vrstva – parozábrana či parobrzda
9. Minerálna izolácia URSA PUREONE alebo URSA GLASSWOOL, viď. „Vhodné materiály„
10. Interiérové opláštenie

Izolácia nad krokvami a pod krokvami eliminuje tepelné mosty krokiev, čím maximalizuje úspory energie za vykurovanie. Postup, ako správne zaizolovať šikmú strechu, nájdete v našej brožúre Rekonštrukcia šikmých striech.

Legenda:

 1. Strešná krytina
 2. Laty a kontralaty
 3. Kontaktná difúzna fólia = poistná hydroizolácia
 4. Prítlačná drevená lišta (prítlačný drevený profil)
 5. XPS „námetok“ nad krokvami
 6. Krokva
 7. Minerálna izolácia URSA PUREONE alebo URSA GLASSWOOL, viď. „Vhodné materiály„
 8. Parotesniaca vrstva – parozábrana či parobrzda
 9. Minerálna izolácia URSA PUREONE alebo URSA GLASSWOOL, viď. „Vhodné materiály„
 10. Interiérové opláštenie

Vhodné materiály


Viac aplikácií materiálov

Izolácia fasád
Izolácia priečok a predsten
Izolácia stropov a podhľadov
Izolácia podľáh
Izolácia spodnej stavby - sokla
Izolácia plochých strech
Izoláca drevostavieb