Izolácia stropov a podhľadov

Izolace stropů a podhledů
Izolace stropů a podhledů

Izolácia stropov a podhľadov

Podhľady s minerálnou izoláciou na báze skla značne zlepšujú akustické správanie konštrukcie. Zateplenie podlahy pod nevykurovaným pôjdovým priestorom minerálnou izoláciou na báze skla URSA zhora je jedným z najjednoduchších a najlacnejších spôsobov, ako zabrániť únikom tepla z interiéru. Použitím izolácií zo sklenej vlny URSA možno dosiahnuť vynikajúce výsledky zvukovej nepriezvučnosti drevených trámových stropov.
Zateplením stropu suterénu zospodu (napr. Zateplenie stropu pivnice) izoláciou URSA XPS sa značne zlepší komfort stavby zvýšením povrchovej teploty podlahy nad zateplením. Tiež sa zmenšia tepelné straty objektu. URSA XPS je vhodný pre túto aplikáciu, pretože je nenasiakavý a nepodlieha hnilobe.


Podhľad

Podhled
Minerálna izolácia URSA PUREONE alebo URSA GLASSWOOL, viď. „Vhodné materiály“
CD profi l
UD profi l
Skrutky
Sadrokartónové či sadrovláknité dosky
Pripojovacie tesnenie
R-UW profi l

Podhľady s minerálnou izoláciou na báze skla značne zlepšujú akustické správanie konštrukcie.

Legenda:

 1. Minerálna izolácia URSA PUREONE alebo URSA GLASSWOOL, viď. „Vhodné materiály“
 2. CD profil
 3. UD profil
 4. Skrutky
 5. Sadrokartónové či sadrovláknité dosky
 6. Pripojovacie tesnenie
 7. R-UW profil

Pôjd zhora

Izolace stropů a podhledů
1. Drevený doskový záklop
2. Drevené trámy
3. Minerálna izolácia URSA PUREONE alebo URSA GLASSWOOL, viď. „Vhodné materiály„
4. Parotesniaca vrstva (či treba alebo nie záleží na difúznom odpore stropnej konštrukcie)
5. Stávajúca konštrukcia stropu
6. Omietka

Zateplenie nevykurované pôdy minerálnou izoláciou na báze skla URSA zhora je jedným z najjednoduchších a najlacnejších spôsobov, ako zabrániť únikom tepla z interiéru.

Legenda:

 1. Drevený doskový záklop
 2. Drevené trámy
 3. Minerálna izolácia URSA PUREONE alebo URSA GLASSWOOL, viď. „Vhodné materiály„
 4. Parotesniaca vrstva (či treba alebo nie záleží na difúznom odpore stropnej konštrukcie)
 5. Stávajúca konštrukcia stropu
 6. Omietka

Vhodné materiály


Trámový strop

Izolace podlah
1. Roznášací betónový poter
2. Separačná vrstva
3. Minerálna izolácia URSA TEP
4. Drevený záklop
5. Minerálna izolácia medzi trámami napr. URSA SILVER 39
6. Závesná konštrukcia pre podhľad
7. Podhľad

Použitím izolácií zo sklenej vlny URSA možno dosiahnuť vynikajúce výsledky zvukovej nepriezvučnosti drevených trámových stropov.

Legenda:

 1. Roznášací betónový poter
 2. Separačná vrstva
 3. Minerálna izolácia URSA TEP
 4. Drevený záklop
 5. Minerálna izolácia medzi trámami napr. URSA SILVER 39
 6. Závesná konštrukcia pre podhľad
 7. Podhľad

Vhodné materiály


Strop – suterén odspodu

Zateplením stropu suterénu odspodu (napr. zateplenie stropu pivnice) izoláciou URSA XPS sa značne zlepší komfort stavby zvýšením povrchovej teploty podlahy nad zateplením. Tiež sa zmenší tepelné straty objektu. URSA XPS je vhodný pre túto aplikáciu, pretože je nenasiakavý a nepodlieha hnilobe.


Viac aplikácií materiálov

Izolácia šikmých strech
Izolácia fasád
Izolácia priečok a predsten
Izolácia podľáh
Izolácia spodnej stavby - sokla
Izolácia plochých strech
Izoláca drevostavieb