Izolácia podláh

Izolace podlah
Izolace podlah

Izolácia podláh

Kvalitné zateplenie podlahy uloženej na teréne je dôležité pri znižovaní tepelných strát budovy, pretože teplota zeminy je celoročne veľmi nízka, spravidla 3-8 ° C. Pre izolovanie podláh sú, vzhľadom k veľmi dobrému súčiniteľu tepelnej vodivosti a vysokej únosnosti, vhodné tepelne izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu URSA XPS.


Podlahy k zemine

Izolace podlah
1. Suterénne murivo
2. Hydroizolácia
3. URSA XPS, viď. „Vhodné materiály„
4. Základová doska
5. Separačná vrstva
6. URSA XPS, viď. „Vhodné materiály„
7. Podkladová vrstva
8. Výstužná armovacia vrstva
9. Nopová fólia

Kvalitné zateplenie podlahy uloženej na teréne je dôležité pri znižovaní tepelných strát budovy, pretože teplota zeminy je celoročne veľmi nízka, spravidla 3-8 ° C. Pre izolovanie podláh sú, vzhľadom k veľmi dobrému súčiniteľ tepelnej vodivosti a vysokej únosnosti, vhodné tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu URSA XPS.

Legenda:

 1. Suterénne murivo
 2. Hydroizolácia
 3. URSA XPS, viď. „Vhodné materiály„
 4. Základová doska
 5. Separačná vrstva
 6. URSA XPS, viď. „Vhodné materiály„
 7. Podkladová vrstva
 8. Výstužná armovacia vrstva
 9. Nopová fólia

Priemyselné podlahy

Izolace podlah
1. Trvalo pružný tmel
2. Izolačný pásik v dilatačnej škáre
3. Betónová podlaha
4. Hydroizolácie
5. URSA XPS, viď. „Vhodné materiály„
6. Separačná vrstva
7. Podkladová vyrovnávacia vrstva
8. Zemina

Kvalitné zateplenie podlahy uloženej na teréne je dôležité pri znižovaní tepelných strát budovy, pretože teplota zeminy je celoročne veľmi nízka, spravidla 3-8 ° C. Pre izolovanie podláh sú, vzhľadom k veľmi dobrému súčiniteľ tepelnej vodivosti a vysokej únosnosti, vhodné tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu URSA XPS.

Legenda:

 1. Trvalo pružný tmel
 2. Izolačný pásik v dilatačnej škáre
 3. Betónová podlaha
 4. Hydroizolácie
 5. URSA XPS, viď. „Vhodné materiály„
 6. Separačná vrstva
 7. Podkladová vyrovnávacia vrstva
 8. Zemina

Vhodné materiály


Kročajová izolácia

Izolace podlah
1. Roznášací betónový poter
2. Separačná vrstva
3. Minerálna izolácia URSA TEP
4. Drevený záklop
5. Minerálna izolácia medzi trámami napr. URSA SILVER 39
6. Závesná konštrukcia pre podhľad
7. Podhľad

Pre zabránenie šírenia krokového hluku sa navrhujú tzv „plávajúce podlahy“. Pod roznášaciu vrstvu podlahy sa vkladajú špeciálne akustické minerálnej izolácie na báze skla URSA v hrúbkach 20 – 40 mm. Pre ich správne fungovanie je okrem kvalitnej izolácie nutné zaistiť odseparovaniu roznášacia vrstvy podlahy od obvodových konštrukcií, aby sa kročajový hluk nešíril akustickými mosty.

Legenda:

 1. Roznášací betónový poter
 2. Separačná vrstva
 3. Minerálna izolácia URSA TEP
 4. Drevený záklop
 5. Minerálna izolácia medzi trámami napr. URSA SILVER 39
 6. Závesná konštrukcia pre podhľad
 7. Podhľad

Vhodné materiály


Viac aplikácií materiálov

Izolácia šikmých strech
Izolácia fasád
Izolácia priečok a predsten
Izolácia stropov a podhľadov
Izolácia spodnej stavby - sokla
Izolácia plochých strech
Izoláca drevostavieb