Izolácia fasád

Izolace fasád
Izolace fasád

Izolácia fasád

Obvodové steny zaisťujú spravidla nosnú funkciu objektu a chráni dom pred poveternostnými vplyvmi. Kvalitné zateplenie steny bráni zbytočným únikom tepla v zime. V lete tepelná izolácia obmedzuje prestup tepla z exteriéru. Tepelná izolácia URSA tak zlepšuje kvalitu vnútorného prostredia a šetrí užívateľom energiu a peniaze na vykurovanie či chladenie miestností.


Prevetrávaná fasáda (mechanicky kotvené)

Izolace fasád
1. Vnútorná omietka
2. Nosná stana
3. Minerálna izolácia URSA GLASSWOOL, viď. „Vhodné materiály„
4. Prevetrávaná medzera
5. Nosný rošt fasádneho obkladu
6. Kotvenie tanierovými hmoždinkami
7. Obkladové fasádne dosky

Prevetrávané fasády sú s obľubou používané u moderných stavieb. Ich špecifikom je, že majú medzi vrstvou tepelnej izolácie a finálnym exteriérovým plášťom prevetrávanou vzduchovú medzeru. Tá, spolu s tepelnou izoláciou URSA, zabezpečuje, že sa fasáda v letných obdobiach neprehrieva. V zime vrstva kvalitná izolácia bráni tepelným stratám. Použitie izoláciou s optimálnym odporom proti prúdeniu vzduchu ≥ 5kPa · s/m² dáva predpoklady pre vysoký stupeň akustickej ochrany. Difúzne otvorená tepelná izolácia optimalizuje vlhkostnú bilanciu konštrukcia. Navyše, tento typ fasád môže byť vykonávaný za akýchkoľvek vonkajších teplôt, pretože sú pri jeho realizácii vylúčené vlhké procesy. Všetky materiály určené pre prevetrávané fasády sú vysoko hydrofobizované. Priemyselné fasády možno účinne zatepliť s použitím kazetových dosiek URSA. Výhodou materiálu sú veľmi dobré tepelno-izolačné schopnosti, akustická pohltivosť a výnimočná pružnosť, ktorá zabezpečí dokonalé vyplnenie roštu.

Legenda:

 1. Vnútorná omietka
 2. Nosná stena
 3. Minerálna izolácia URSA GLASSWOOL, viď. „Vhodné materiály„
 4. Prevetrávaná medzera
 5. Nosný rošt fasádneho obkladu
 6. Kotvenie tanierovými hmoždinkami
 7. Obkladové fasádne dosky

Vhodné materiály


Priemyselná fasáda (do roštu)

Priemyselné fasády možno účinne zatepliť s použitím kazetových dosiek URSA. Výhodou materiálu sú veľmi dobré tepelnoizolačné schopnosti, akustická pohltivosť a výnimočná pružnosť, ktorá zabezpečí dokonalé vyplnenie roštu.

Vhodné materiály


Dvojvrstvové murivo

Izolace fasád
1. Vnútorná omietka
2. Nosná stena
3. Minerálna izolácia URSA GLASSWOOL, viď. „Vhodné materiály„
4. Prevetrávaná medzera
5. Lícové murivo
6. Kotvenie tanierovými hmoždinkami

Legenda:

 1. Vnútorná omietka
 2. Nosná stena
 3. Minerálna izolácia URSA GLASSWOOL, viď. „Vhodné materiály„
 4. Prevetrávaná medzera
 5. Lícové murivo
 6. Kotvenie tanierovými hmoždinkami

Vhodné materiály


Drevostavby – rámová konštrukcia

Izolace fasád
1. Finálna pohľadová vrstva
2. Vetraná vzduchová medzera
3. Difúzna membrána
4. Minerálna izolácia URSA PUREONE alebo URSA GLASSWOOL v drevenom rošte
5. Vonkajšia konštrukčná doska
6. Minerálna izolácia URSA PUREONE alebo URSA GLASSWOOL medzi nosnými stĺpikmi konštrukcie
7. Vnútorné konštrukčná doska
8. Parotesniaca vrstva – parozábrana či parobrzda
9. Minerálna izolácia URSA PUREONE alebo URSA GLASSWOOL v inštalačnej predstene
10. Interiérové opláštenie

Pre zateplenie rámové drevostavby sú ideálne pružné sklenej plsti URSA. Izolácia URSA určené pre drevostavby majú veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti, zlepšujú akustiku konštrukcií a prispievajú k požiarnej bezpečnosti stavby, keďže ide o materiály nehorľavé.

Legenda:

 1. Finálna pohľadová vrstva
 2. Vetraná vzduchová medzera
 3. Difúzna membrána
 4. Minerálna izolácia URSA PUREONE alebo URSA GLASSWOOL v drevenom rošte
 5. Vonkajšia konštrukčná doska
 6. Minerálna izolácia URSA PUREONE alebo URSA GLASSWOOL medzi nosnými stĺpikmi konštrukcie
 7. Vnútorné konštrukčná doska
 8. Parotesniaca vrstva – parozábrana či parobrzda
 9. Minerálna izolácia URSA PUREONE alebo URSA GLASSWOOL v inštalačnej predstene
 10. Interiérové opláštenie

Vhodné materiály


Viac aplikácií materiálov

Izolácia šikmých strech
Izolácia priečok a predsten
Izolácia stropov a podhľadov
Izolácia podľáh
Izolácia spodnej stavby - sokla
Izolácia plochých strech
Izoláca drevostavieb