CAD detaily

CAD detaily


STROPNÁ KONŠTRUKCIA

PDF, DWG, DXF, Legenda
Izolácia dreveného rámového stropu, 3010073
Izolácia dreveného rámového stropu – napojenie na stenu, 3010074
Zateplenie nevykurovaného pivničného priestoru, 3010075
Dodatočné zateplenie pôdneho priestoru – jednoúrovňový krížový rošt, 3010076
Zateplenie nevykurovaného pôdneho priestoru – kovová konštrukcia, 3010077
Zateplenie nevykurovaného pôdneho priestoru – drevená konštrukcia, 3010078

PODLAHA

Ľahká konštrukcia – suchá podlaha, 3010380
Ľahká konštrukcia – betónová podlaha, 3010381
Ťažká stropná konštrukcia – betónová podlaha – 3010382
Ťažká stropná konštrukcia – suchá podlaha – 3010383
Drevená konštrukcia – suchá podlaha – 3010384
Drevená konštrukcia – betónová podlaha, 301038
Podlaha na základovej doske, 3010387

OBVODOVÁ KONŠTRUKCIA

Prevetrávaná fasáda – skladba, 20200016
Prevetrávaná fasáda – provedenie u sokla, 20201000
Prevetrávaná fasáda – provedenie kúta, 20202000
Prevetrávaná fasáda – provedenie rohu, 20202001
Prevetrávaná fasáda – okenný otvor – parapet, 2020300
Prevetrávaná fasáda – okenný otvor – nadpražie, 20203001

ŠIKMÁ STRECHA

Trojplášťová – rez, 5020134
Dvojplášťová – rez, 5020135
Tepelná izolácia nad krokvami – rez, 5020136
Dvojplášťová – prevedenie u vnútorné steny – pridaná tepelná izolácia XPS, 5020137
Dvojplášťová – prevedenie u vnútorné steny – priebežná poistná hydroizolácia, 5020138
Dvojplášťová – prevedenie pri odkvape, 5020484
Dvojplášťová – prevedenie u štítovej steny – pridaná tepelná izolácia XPS, 5020485
Dvojplášťová – prevedenie u štítovej steny, 5020486
Dvojplášťová – prevedenie úžľabia, 502050006
Dvojplášťová – prevedenie pri hrebeni, 502020024
Dvojplášťová – prevedenie u strešného okna, 502060014
Unikátny systém – krokvový námetok s XPS – zdola – rez A-A, 5020011
Unikátny systém – krokvový námetok s XPS – zdola – rez B-B, 5020012
Unikátný systém – krokvový námetok s XPS – zdola – u štítové stěny, 5020263

Unikátný systém – krokvový námetok s XPS – zdola – u hřebene, 502020031
Unikátný systém – krokvový námetok s XPS – zdola – u pozednice, 502020032
Unikátný systém – krokvový námetok s XPS – zhora – rez B-B, 5020139
Unikátný systém – krokvový námetok s XPS – zhora – rez A-A, 5020140
Unikátný systém – krokvový námetok s XPS – zhora – rez A-A – rez v osi krokvy, 5020141
Unikátný systém – krokvový námetok s XPS – zhora – prevedenie pri hrebeni, 502020033
Unikátný systém – krokvový námetok s XPS – zhora – u pomúrnice, 5020491
Unikátný systém – krokvový námetok s XPS – zhora – u štítovej steny, 5020492

PRIEČKY

Priečka na kovovej konštrukcii – jednoduché sadrokartónové opláštenie – skladba, 20700134
Priečka na kovovej konštrukcii – dvojité sadrokartónové opláštenie – skladba, 20700135
Priečka na kovovej konštrukcii – jednoduché sadrokartónové opláštenie – napojenie T, 20700136
Priečka na kovovej konštrukcii – jednoduché sadrokartónové opláštenie – prevedenie rohu, 20700137
Priečka na kovovej konštrukcii – jednoduché sadrokartónové opláštenie – šikmé napojenie, 20700138
Priečka na kovovej konštrukcii – jednoduché sadrokartónové opláštenie – ukončenie pri podlahe, 20700139
Priečka na kovovej konštrukcii – jednoduché sadrokartónové opláštenie – ukončenie u stropnej konštrukcie, 20700140

DREVOSTAVBA

Základná skladba obvodového plášťa, 209510000
Prevedenie u sokla, 209520000
Prevedenie nadpražia – parapet, 209530000
Prevedenie parapet a nadpražia s roletovou schránkou, 209530001
Nadpražie osadené roletovou schránkou FORMADO, 209530002
Provedenie u sokla, 20951008
Provedeniepri dverách, 20953013
Provedenie u okna nadpražie / parapet, 20953014
Provedenie kúta, 20952006
Provedenie rohu, 20955007
Provedenie u stropnej konštrukcie, 20954010
Provedenie štítu, 20955007
Provedenie pomúrnice, 20955008
Provedenie strechy, 502020036
Provedenie u hrebenu, 502020037

PLOCHÁ STRECHA

Strecha s opačným poradím vrstiev – základná skladba, 5010190
Strecha s opačným poradím vrstiev – základná skladba – dlažba na terčoch, 5010191
Strecha s opačným poradím vrstiev – skladba DUO, 5010192
Strecha s opačným poradím vrstiev – skladba PLUS, 5010193
Pojazdová strecha, 5010194
Strecha s opačným poradím vrstiev – zelená strecha, 5010239
Strecha s opačným poradím vrstiev – atika, 5010354
Strecha s opačným poradím vrstiev – vpust, 5010552
Strecha s opačným poradím vrstiev – svetlík, 5010630
Strecha s opačným poradím vrstiev – napojenie pri stene, 5010456
Zateplenie stropnej konštrukcie nad nevykurovaným priestorom, 3010386