Marketingový súhlas – zasielanie oznámení


Formulár pre spracovanie osobných údajov a vyhlásenie o súhlaseTýmto udeľujem súhlas spoločnosti URSA SK s.r.o. ako správcovi osobných údajov na spracovanie mojich osobných údajov na účely uvedené mnou zhora.

Potvrdzujem, že som bol informovaný o zpacovaná mojich osobných údajov v súvislosti s mojím požiadavkou na zasielanie obchodných oznámení, alebo využívanie iných, mnou označených marketingových služieb a aktivít spoločnosti URSA SK s.r.o., alebo v súvislosti s mojím záujmom o využívanie ďalších služieb spoločnosti URSA SK s.r.o. ako je napr. školenia, technické poradenstvo, konzultácie s tým, že beriem na vedomie, že podrobnosti sú uvedené v priložených informáciách o ochrane údajov, ktoré sú tiež k dispozícii on-line na www.ursa.sk.

Prehlasujem, že som bol informovaný, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom voči spoločnosti URSA SK s.r.o. (Napr. Poštou alebo e-mailom) na kontaktných údajoch spol. URSA CZ s.r.o., a to v celom rozsahu, alebo k jednotlivým účelom. Beriem na vedomie ďalej uvedené informácie o spracovaní mojich osobných údajov zo strany spoločnosti URSA SK s.r.o.