Fúkaná izolácia URSA

Izolace URSA Pure Floc
Pure Floc

Izolácia URSA Pure Floc

Bezformaldehydová fúkaná minerálna izolácia URSA Pure Floc je vhodná pre všetky aplikácie.


1) Metóda voľného fúkania

Metoda volného foukání

Izolácia URSA Pure Floc je vhodná na voľné fúkanie u horizontálnych, vyklenutých či šikmých (≤ 10°) konštrukcií.

> do striech s priehradovými väzníkmi
> zateplenie stropov pôd a pod.

Aby mala tepelnoizolačná vrstva rovnomernú hrúbku, odporúčame vykonávacej firme na konštrukcii vyznačiť výškové značky.

Oblasť použitia 1)

Voľné fúkanie – objemová hmotnosť 20-25 kg/m3

Parametre vrstvy materiálu pri predpoklade použitia hraničných technologických možností aplikácie materiálu.
Dosiahnutá objemová hmotnosť závisí vždy na type a nastavení stroja, hodnoty sú len orientačné.

Vhodné materiály


2) Metóda fúkania do uzavretých dutín

Metóda fúkania do uzavretých dutín

> šikmé strechy
> stropy
> steny

Vyššie uvedené aplikácie sú fúkané metódou objemového plnenia do uzavretých dutín. Do hornej/bočnej časti konštrukcie sa urobí otvor, ktorým sa vsunie hadica až k spodnej/zadnej časti konštrukcie.

Počas fúkania sa potom hadica postupne vyťahuje, aby došlo k rovnomernému zaplneniu poľa konštrukcie izolácií. Otvory do parotesniacej fólie je treba vždy po aplikácii parotesne uzavrieť.


Na fúkanie do uzavretých dutín existuje široké množstvo príslušenstva:

  • rotačné koncovky s odsávaním na vyplnenie vzduchotesných stien
  • izolačné ihly uľahčujú presné vyplnenie všetkých častí konštrukcie
  • sklolaminátové tyče na zabránenie krúteniu hadice pri fúkaní do dutín
  • výkružníky, priechodky, prídavné ventilačné jednotky
  • ďalšie príslušenstvo na zefektívnenie práce
Oblasť použitia 2)

Fúkanie do uzatvorených dutín – objemová hmotnosť 30-40 kg/m3

Vhodné materiály

 

 

 

 


 

Ďalšie aplikácie materiálov

 

 

Izolácia šikmých strech

Izolácia fasád

Izolácia priečok a predsten

Izolácia stropov a podhľadov

Izolácia podľáh

Izolácia plochých striech

Izolácia drevostaveb