Izolácia spodnej stavby

Izolace spodní stavby
Izolace spodní stavby - soklu

Izolácia spodnej stavby

Z ekonomických aj ekologických dôvodov je dobré znížiť tepelné straty objektu na minimum. Preto je treba kvalitne izolovať celú vykurovanú obálku budovy, a to vrátane spodnej stavby. Do zateplenia spodnej stavby môže patriť zateplenie suterénnych stien zvonku, zateplenie základových pásov či základových dosiek. Kvalitné zateplenie spodnej stavby zvýši povrchovú teplotu v interiéri a tým aj komfort stavby, zníži riziko kondenzácie a rastu plesní.


Základové konštrukcie

Izolace podlah
1. Suterénne murivo
2. Hydroizolácia
3. URSA XPS, viď. „Vhodné materiály„
4. Základová doska
5. Separačná vrstva
6. URSA XPS, viď. „Vhodné materiály„
7. Podkladová vrstva
8. Výstužná armovacia vrstva
9. Nopová fólia

V podmienkach spodnej stavby je izolácia často vystavená veľkému tlaku od konštrukcie domu a od zeminy. Ďalej tu môže pôsobiť zvýšená vlhkosť alebo dokonca voda. Preto sa pre izoláciu spodnej stavby užíva extrudovaný polystyrén URSA XPS. XPS má, na rozdiel od bežného polystyrénu, uzavretú bunkovú štruktúru, vďaka čomu je veľmi odolný v tlaku, je nenasiakavý a odoláva striedavému zmrazovaniu a rozmrazovaniu aj hnilobe.

Legenda:

 1. Suterénne murivo
 2. Hydroizolácia
 3. URSA XPS, viď. „Vhodné materiály„
 4. Základová doska
 5. Separačná vrstva
 6. URSA XPS, viď. „Vhodné materiály„
 7. Podkladová vrstva
 8. Výstužná armovacia vrstva
 9. Nopová fólia

Suterénne steny

Izolace spodní stavby
1. Suterénne murivo
2. Hydroizolácia
3. URSA XPS, viď. „Vhodné materiály„
4. Základová konštrukcia
5. Separačná vrstva
6. URSA XPS, viď. „Vhodné materiály„
7. Výstužná armovacia vrstva
8. Nopová fólia

V podmienkach spodnej stavby je izolácia často vystavená veľkému tlaku od konštrukcie domu a od zeminy. Ďalej tu môže pôsobiť zvýšená vlhkosť alebo dokonca voda. Preto sa pre izoláciu spodnej stavby užíva extrudovaný polystyrén URSA XPS. XPS má, na rozdiel od bežného polystyrénu, uzavretú bunkovú štruktúru, vďaka čomu je veľmi odolný v tlaku, je nenasiakavý a odoláva striedavému zmrazovaniu a rozmrazovaniu aj hnilobe.

Legenda:

 1. Suterénne murivo
 2. Hydroizolácia
 3. URSA XPS, viď. „Vhodné materiály„
 4. Základová konštrukcia
 5. URSA XPS, viď. „Vhodné materiály„
 6. Separačná vrstva
 7. Výstužná armovacia vrstva
 8. Nopová fólia

Vhodné materiály


Sokel

Izolace spodní stavby
1. Obvodová stena
2. Prevetrávaná fasáda s izoláciou URSA
3. Suterénne murivo
4. Hydroizolácie
5. URSA XPS, viď. „Vhodné materiály„
6. Soklová omietka

Zateplenie v oblasti sokla je zvýšene namáhané odrazom dažďovej vody, snehom a prípadným mechanickým namáhaním. Preto je optimálny tu použiť materiál URSA XPS N-III-PZ-I. Špeciálny vaflový povrch izolácie navyše zaručuje dokonalé priľnutie omietkových materiálov.

Legenda:

 1. Obvodová stena
 2. Prevetrávaná fasáda s izoláciou URSA
 3. Suterénne murivo
 4. Hydroizolácie
 5. URSA XPS, viď. „Vhodné materiály„
 6. Soklová omietka

Vhodné materiály


Viac aplikácií materiálov

Izolácia šikmých strech
Izolácia fasád
Izolácia priečok a predsten
Izolácia stropov a podhľadov
Izolácia podľáh
Izolácia plochých strech
Izoláca drevostavieb