URSA FONO

Chcete akustický komfort? S novou izoláciou priečok URSA SILENTIO 37 žiadny problém!

Chcete akustický komfort? S novou izoláciou priečok URSA SILENTIO 37 žiadny problém!


V rámci vývoja a zdokonaľovania produktov URSA sme vyvinuli novú izoláciu priečok URSA SILENTIO 37, ktorá poskytne domom lepšie akustické vlastnosti. Tento vylepšený materiál nahradil pôvodnú izoláciu URSA SILENTIO 38, ktorá už nebude k dispozícii. Nová izolácia URSA SILENTIO 37 má vyššiu objemovú hmotnosť, ktorá je jedným z dôležitých akustických parametrov. Hlavnou výhodou akustickej minerálnej izolácie URSA SILENTIO 37 je hodnota odporu vzduchu (AFr 5). Vďaka tomu je vhodný ako akustický absorbér pre priečky.

Ďalším zlepšením je súčiniteľ tepelnej vodivosti, ktorý teraz dosahuje λD = 0,037 W/m*K.

URSA SILENTIO 37 je preto nielen akustická, ale aj tepelná a protipožiarna minerálna izolácia, ktorá je vhodná pre stavebné konštrukcie s vysokými požiadavkami na akustický komfort, tepelnú odolnosť a požiarnu bezpečnosť. Okrem toho vďaka svojej mimoriadnej presnosti a pružnosti dokonale vypĺňa všetky dutiny konštrukcie. Dodáva sa v doskách so šírkou 625 mm, čo zodpovedá roštu zo sadrokartónu. Vysoké hodnoty vzduchotesnosti pre veľmi exponované priečky možno dosiahnuť jedným typom minerálnej izolácie.

Ticho v domácnosti a pokoj pre uši – to všetko je nová minerálna izolácia URSA SILENTIO 37.

Produktové informácie o URSA SILENTIO 37 tu…

URSA FONO
Pozvánka na webinár

Pozvánka na webinár AVMI

Pozvánka na webinár AVMI


URSA a AVMI vás pozývajú na webinár Požiarna bezpečnosť pri zatepľovaní budov.

Ako navrhnúť obvodový plášť budovy a jeho zateplenie, aby boli dodržané požiadavky požiarnych noriem. Ako zaistiť vyššiu požiarnu odolnosť bytových domov i verejný budov pri ich rekonštrukciách.

Kdy: 11. 11. 9:00 – 10:30

Prihlásenie tu…

Pozvánka na webinár
URSA Pure Floc

Spoločnosť URSA uvádza na trh čisto prírodnú fúkanú minerálnu izoláciu bez formaldehydu

Spoločnosť URSA uvádza na trh čisto prírodnú fúkanú minerálnu izoláciu bez formaldehydu


URSA Pure Floc

Fúkaná izolácia URSA Pure Floc kombinuje vynikajúce tepelno-technické vlastnosti minerálnej vlny s rýchlym a flexibilným spracovaním. Materiál sa prispôsobí tvaru konštrukcie a vyplní aj ťažko izolovateľné miesta, čím eliminuje tepelné mosty. Jedným produktom tak možno izolovať takmer všetky konštrukcie v nových aj starých budovách. Fúkaná minerálna vlna neobsahuje formaldehyd, spojivá a spomaľovače horenia. Je odolná voči plesniam, nehnije a časom sa nerozkladá.

Fúkaná izolácia URSA Pure Floc je vhodnou alternatívou na zateplenie domu alebo bytu nielen pri nedostatku štandardných minerálnych izolácií. URSA Pure Floc poskytuje vynikajúcu tepelnú, akustickú a protipožiarnu ochranu. Je dokonale paropriepustná, výborne tlmí hluk a je čisto prírodná. Aplikuje sa všetkými bežnými strojmi na fúkanú izoláciu, takže sa stačí obrátiť na odborníkov, ktorí fúkanú izoláciu aplikujú.

Zateplenie podkrovných priestorov

„Fúkaná izolácia je ďalšou možnosťou zateplenia budov s podobnými výhodami ako v súčasnosti prevládajúca klasická minerálna izolácia v roliach alebo doskách. URSA Pure Floc je ideálna na izoláciu striech s priehradovými nosníkmi, v ktorých dokonale vyplní aj malé medzery a ťažko prístupné miesta. Veľmi rýchlo sa vďaka nej zateplia stropy podkroví a podobne,“ hovorí Ing. arch. Tereza Vojancová zo spoločnosti URSA, popredného výrobcu a dodávateľa minerálnych izolácií.

Izolácia uzavretých dutín a rámových konštrukcií

URSA Pure Floc je vhodná aj na objemové plnenie do uzavretých dutín a rámových konštrukcií. Zvyčajne ide o drevostavby, trámové stropy a šikmé strešné konštrukcie v nových aj starých budovách. Použitá objemová hmotnosť URSA Pure Floc v dutinách je 30 – 40 kg/m3. URSA Pure Floc znižuje tepelné straty stavebnej konštrukcie a výrazne zvyšuje komfort bývania v každom ročnom období. Pri objemovom plnení vykazuje 0 % sadanie, tzn. že URSA Pure Floc zabezpečí dokonalé vyplnenie dutín bez akýchkoľvek medzier počas celej životnosti konštrukcie, a tým aj jej bezpečnosť.

Etex

Etex dokončuje akvizíciu spoločnosti URSA, špecialistu na izolácie a tým tak potvrdzuje posun svojho portfólia smerom k ľahkým a udržateľným stavebným riešeniam

Etex dokončuje akvizíciu spoločnosti URSA, špecialistu na izolácie a tým tak potvrdzuje posun svojho portfólia smerom k ľahkým a udržateľným stavebným riešeniam


Etex

1. jún 2022  predstavuje pre spoločnosť Etex významný míľnik, ktorý rozširuje jej stratégiu obchodného rastu o piatu technológiu. Pridanie odborných znalostí spoločnosti URSA v oblasti izolačných riešení do portfólia technológií spoločnosti Etex zvyšuje schopnosť spoločnosti Etex poskytovať zákazníkom systémy a riešenia, ktoré spĺňajú výzvy súčasných a budúcich stavieb. Transakcia, ktorá bola oznámená v januári tohto roku, bola úspešne dokončená po splnení obvyklých podmienok.

Tlačovú správu môžete stiahnuť tu…

Na jeseň môžete získať dotáciu z Plánu obnovy na zníženie energetickej náročnosti domu

Na jeseň môžete získať dotáciu z Plánu obnovy na zníženie energetickej náročnosti domu

Na jeseň môžete získať dotáciu z Plánu obnovy na zníženie energetickej náročnosti domu


Pripravte sa ešte dnes a vyberte si kvalitnú tepelnú izoláciu

Na jeseň tohto roka spustí Ministerstvo životného prostredia SR Plán obnovy. Jeho cieľom je eliminovať vplyv klimatických zmien a neustáleho zvyšovania cien energií na energetickú náročnosť budov. Dotácie až do výšky 60 % môžu žiadatelia získať aj na zlepšenie tepelno-technických vlastností obvodového plášťa domov, ktoré sú staršie ako 10 rokov.

Podľa parametrov Plánu obnovy sa na zateplenie domu môžu použiť jeho dve časti. Konkrétne ide o časť Zlepšenie tepelno-technických vlastností, ktorá zahŕňa zateplenie obvodového plášťa, strechy a spodnej stavby, a ďalej časť Zelená strecha. „Plán obnovy sa zameriava na zateplenie exteriéru domu, pretože tam dochádza k najväčším tepelným stratám. Najviac tepla z neizolovaných alebo zle izolovaných domov uniká cez steny – 25 až 40 percent. Strecha sa na úniku tepla podieľa z 25 až 30 percent a podlaha z 10 až 15 percent,“ hovorí Ing. arch. Tereza Vojancová zo spoločnosti URSA, popredného dodávateľa minerálnych izolácií.

Finančné úspory a zdravotne bezpečné bývanie

V rámci Plánu obnovy je možné zatepliť prakticky celý dom a ušetriť tak v nasledujúcich rokoch značné finančné prostriedky. Okrem finančných úspor prináša zateplenie domu jeho užívateľovi aj ďalšiu priaznivú zmenu, ktorou je celoročný tepelný komfort bývania. Preto bude v zime v dome oveľa teplejšie, zatiaľ čo letné mesiace umožnia príjemné bývanie
bez extrémneho prehrievania interiéru.

Ďalšiu výhodu zateplenia domu ocenia tí majitelia, ktorí sa nemôžu zbaviť plesní v starších domoch. Dobre urobená izolácia znižuje kondenzáciu vodných pár, ktorej dôsledkom sú práve plesne, ktoré môžu obyvateľom spôsobovať zdravotné problémy.

Nepodceňujte výber kvalitného materiálu pre jednotlivé časti domu a vždy vyberajte väčšiu hrúbku izolácie

Či už sa rozhodnete zatepliť celý obvodový plášť  domu, strechu a spodnú stavbu domu, alebo sa zameriate len na jednu z týchto možností, vždy venujte čas a pozornosť identifikácii všetkých miest, kadiaľ môže teplo unikať. Podľa toho si vyberte tepelnú izoláciu, ktorá je vhodná pre danú aplikáciu.

Efektívne zateplenie domu sa dosiahne použitím čo najväčšej hrúbky izolácie. Menšia hrúbka sa na prvý pohľad môže zdať ako dobrý spôsob úspory nákladov. Z hľadiska celkového rozpočtu nie je zvýšenie ceny pri väčšej hrúbke izolácie podstatné, hlavnou položkou je totiž práca v kombinácii s ostatnými materiálmi potrebnými na realizáciu konštrukcie.

Napríklad na izoláciu šikmých striech sa oplatí izolovať hrúbkami až do 40 centimetrov. „Treba si uvedomiť, že zateplenie domu je dlhodobá investícia. Ak na začiatku jednorazovo investujeme o niečo viac do kvalitnej izolácie, respektíve do väčšej hrúbky izolácie, zabránime tepelným stratám a ušetríme následné každoročné náklady na energie,“ hovorí Ing. arch. Tereza Vojancová.

Ekologicky šetrná minerálna izolácia pre všetky typy domov

Pri výbere minerálnej izolácie nemusíte rezignovať na šetrnosť domu k životnému prostrediu. Tepelná izolácia URSA je vyrobená z 90 % z recyklovaných materiálov – 70 % tvoria črepy
z recyklovaného skla a viac ako 20 % piesok. Izolácia tiež znižuje požiarne riziko domov a odoláva hluku.

Viac informácií nájdete na obnovdom.sk.