Minerálna izolácia URSA SILENTIO 37

URSA GLASSWOOL

Minerálná izolácia URSA SILENTIO 37

URSA SILENTIO 37 je nekašírovaná, tepelná, akustická a protipožiarna priečková doska z minerálnej vlny na báze skla. Najvyšší možný efekt dosahuje v ľahkých konštrukciách priečok. Maximálne odoláva hluku, bránia prestupu tepla a eliminuje požiarne riziko stavieb. Izolácia URSA SILENTIO 37 prevyšuje požiadavku SDK deliacich priečok na objemovú hmotnosť izolačného materiálu 15 kg/m3. Index zvukovej pohltivosti αw = 1,00 pre hrúbky 100 a 75 mm. αw = 0,85 pre 50 mm.

Kód výrobku:
75 a 100 mm: MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5-AW1
50 mm: MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5-AW0,85

ES certifikát zhody: 0672-CPR-0313

Minerálna izolácia URSA

Oblasti použitia

Izolace příček a předstěn
Izolace šikmých střech

 • Zvislé konštrukcie: ľahké priečky, montovaná konštrukcia obvodového plášťa, predsteny, výplň dutín, prerušenie akustických mostov
 • Šikmá strecha: druhá vrstva tepelnej izolácie pod krokvami
 • Drevostavby
 • Tepelná, akustická a protipožiarna izolácia
Rozmery

Technické vlastnosti

1) rozhodujúca je väčšia číselná hodnota tolerancie
2) rozhodujúca je menšia číselná hodnota tolerancie

Aplikácia / Technické detaily


Zateplení šikmé střechy

Izolácia šikmých striech

zobraziť

Izolace příček a předstěn

Izolácia priečok a predstien

zobraziť

Aplikace dřevostaveb

Izolácia drevostavieb

zobraziť

Na stiahnutie


Cenník a produktový katalóg

URSA cenník jun 2021
URSA cenník/produktový katalóg február 2023

Cenník URSA
PDF 7,5 MB

Technický list

URSA SILENTIO 37
PDF 0,2 MB

Zatriedenie výrobkov

Zatriadenie výrobkov

podľa STN 72 7221-4

Pracovný postup

Príklad aplikácie minerálnej izolácie URSA SILENTIO 37 do priečok

Aplikace

Role minerálnej izolácie URSA SILENTIO 37 si pripravíme k aplikačnému miestu. Balenie s izoláciou si položíme na suchú, vodorovnú a dostatočne veľkú plochu (podľa návinu role). V mieste ukončenia návinu role narežeme fóliu v celej jej dĺžke a necháme rolku, aby sa sama rozvinula. Rolku potom necháme 5 minút voľne ležať v priestore. Po 5 minútach minerálnu izoláciu URS SILENTIO 37 natrasieme. Tak izolácia dosiahne svoje nominálnej hrúbky a je tým pripravená na aplikáciu do konštrukcie.

Aplikace

Pre štandardizované osove rozostupy 625 mm je minerálna izolácia URSA SILENTIO 37 rozmerovo pripravená k priamej aplikácii do konštrukcie. Pri neštandardnom rozmere si zmeriame šírku rozstupu zvislých profi lov. Pre zabezpečenie lepšej fixácie a vypnutie minerálnej izolácie URSA SILENTIO 37 v rošte pridá k meranému rozmeru 2 cm.

Aplikace

Odrežeme nameranú časť minerálnej izolácie URSA SILENTIO 37. Rez vykonávame pozdĺž prítlačnej lišty (časť OSB dosky, kovový profil a pod.). Špeciálnym nožom URSA určeným na rezanie izolácie.

Aplikace

Aplikácia minerálnej izolácie URSA SILENTIO 37 do pripraveného roštu sadrokartónového systému. Izoláciu do roštu vkladáme ľahkým vtlačením po celej jej výške. Dutina roštu musí byť vyplnená izoláciou po celej svojej výške.

Aplikace

Potom aplikujeme zakrytie prvou vrstvou sadrokartónových dosiek

VŠEOBECNÉ RADY:

 • Inštalácia priečok by mala byť začatá až po dokončení mokrých
  procesov.
 • Ak minerálna izolácia vypĺňa dutinu len zo 75 % a menej, odporúča
  sa použiť na zabezpečenie izolácie proti zosunutiu fi xačných prvky.
 • Pre dvojité opláštenie doskami platí pravidlo jednej polovice. Prvý
  vrstva je prekrytá vrchnou vrstvou vždy o polovicu jej dĺžky a šírky.
 • Na záver celého procesu sa vykonáva tmelenie špár medzi doskami,
  tmelenie hláv skrutiek a utesnenie pripojovacích či rozvodných
  prvkov (vrátane elektro-krytiek pod.).
 • K upevňovaniu dosiek je nutné dodržiavať montážne návody
  jednotlivých výrobcov sadrokartónových či sadrovláknitých systémov.
 • Ak priečka oddeľuje vykurovaný a nevykurovaný priestor, musí byť
  na strane teplejšieho priestoru aplikovaná
  parozábrana.
Aplikace
Certifikáty