URSA Pure Floc

Spoločnosť URSA uvádza na trh čisto prírodnú fúkanú minerálnu izoláciu bez formaldehydu

Spoločnosť URSA uvádza na trh čisto prírodnú fúkanú minerálnu izoláciu bez formaldehydu


URSA Pure Floc

Fúkaná izolácia URSA Pure Floc kombinuje vynikajúce tepelno-technické vlastnosti minerálnej vlny s rýchlym a flexibilným spracovaním. Materiál sa prispôsobí tvaru konštrukcie a vyplní aj ťažko izolovateľné miesta, čím eliminuje tepelné mosty. Jedným produktom tak možno izolovať takmer všetky konštrukcie v nových aj starých budovách. Fúkaná minerálna vlna neobsahuje formaldehyd, spojivá a spomaľovače horenia. Je odolná voči plesniam, nehnije a časom sa nerozkladá.

Fúkaná izolácia URSA Pure Floc je vhodnou alternatívou na zateplenie domu alebo bytu nielen pri nedostatku štandardných minerálnych izolácií. URSA Pure Floc poskytuje vynikajúcu tepelnú, akustickú a protipožiarnu ochranu. Je dokonale paropriepustná, výborne tlmí hluk a je čisto prírodná. Aplikuje sa všetkými bežnými strojmi na fúkanú izoláciu, takže sa stačí obrátiť na odborníkov, ktorí fúkanú izoláciu aplikujú.

Zateplenie podkrovných priestorov

„Fúkaná izolácia je ďalšou možnosťou zateplenia budov s podobnými výhodami ako v súčasnosti prevládajúca klasická minerálna izolácia v roliach alebo doskách. URSA Pure Floc je ideálna na izoláciu striech s priehradovými nosníkmi, v ktorých dokonale vyplní aj malé medzery a ťažko prístupné miesta. Veľmi rýchlo sa vďaka nej zateplia stropy podkroví a podobne,“ hovorí Ing. arch. Tereza Vojancová zo spoločnosti URSA, popredného výrobcu a dodávateľa minerálnych izolácií.

Izolácia uzavretých dutín a rámových konštrukcií

URSA Pure Floc je vhodná aj na objemové plnenie do uzavretých dutín a rámových konštrukcií. Zvyčajne ide o drevostavby, trámové stropy a šikmé strešné konštrukcie v nových aj starých budovách. Použitá objemová hmotnosť URSA Pure Floc v dutinách je 30 – 40 kg/m3. URSA Pure Floc znižuje tepelné straty stavebnej konštrukcie a výrazne zvyšuje komfort bývania v každom ročnom období. Pri objemovom plnení vykazuje 0 % sadanie, tzn. že URSA Pure Floc zabezpečí dokonalé vyplnenie dutín bez akýchkoľvek medzier počas celej životnosti konštrukcie, a tým aj jej bezpečnosť.