Etex se zapojil do iniciativy Science Based Targets – Cíle založené na vědeckých poznatcích (SBTi)!

Etex sa zapojil do iniciatívy Science Based Targets – Ciele založené na vedeckých poznatkoch (SBTi)!


Etex sa zapojil do iniciatívy Science Based Targets – Ciele založené na vedeckých poznatkoch (SBTi)!

Etex se zapojil do iniciativy Science Based Targets – Cíle založené na vědeckých poznatcích (SBTi)!

Týmto záväzkom znovu potvrdzujeme naše odhodlanie bojovať proti zmene klímy a podporovať udržateľnosť.

To znamená, že máme v úmysle stanoviť krátkodobé a dlhodobé celofiremné ciele znižovania emisií, ktoré sú v súlade s vedeckým konsenzom a Parížskou dohodou.

Tá má za úlohu udržanie nárastu teploty tak, aby neprekročila hranicu 1,5 °C oproti hodnotám pred priemyselnou revolúciou.

SBTi umožňuje spoločnostiam po celom svete stanoviť vedecky podložené ciele znižovania emisií uhlíka, ktoré nás povedú k dosiahnutiu nulovej emisie do roku 2050.

Počas nasledujúcich 24 mesiacov vypracujeme a zladíme naše zámery a akčné plány na zníženie emisií Rozsahu 1, Rozsahu 2 a Rozsahu 3 v súlade s požiadavkami SBTi.

Náš nový záväzok predstavuje kľúčový okamih na našej ceste k udržateľnosti a prehlbuje úsilie, ktoré sme načrtli v našej stratégii Cesta k udržateľnosti 2030.

Zaujíma vás viac informácií? Neváhajte sa pozrieť na webové stránky SBTi. 👉 https://sciencebasedtargets.org/