Aplikácie

Aplikácie

Kvalitné realizácie stavieb sú najlepšou referenciou našich výrobkov. Minerálna sklená izolácia URSA a extrudovaný polystyrén URSA boli inštalované do mnohých obytných či nebytových stavieb, novostavieb, ale aj rekonštrukcie

Izolácia šikmých striech

Šikmé strechy

Strecha chráni dom pred poveternostnými vplyvmi. V zime kvalitné zateplenie strechy zabráni zbytočným únikom tepla z interiéru, naopak v lete tepelná izolácia obmedzuje prestup tepla z exteriéru. Optimálna tepelná izolácia URSA tak zlepšuje kvalitu vnútorného prostredia a šetrí užívateľom energiu a peniaze za vykurovanie či chladenie.

Izolácia fasád

Fasády

Obvodové steny zaisťujú spravidla nosnú funkciu objektu a chráni dom pred poveternostnými vplyvmi. Kvalitné zateplenie steny bráni zbytočným únikom tepla v zime. V lete tepelná izolácia obmedzuje prestup tepla z exteriéru. Tepelná izolácia URSA tak zlepšuje kvalitu vnútorného prostredia a šetrí užívateľom energiu a peniaze na vykurovanie či chladenie miestností.

Izolácia priečok a predsten

Priečky a predsteny

V konštrukciách ľahkých priečok sú minerálne izolácie URSA užívané ako akustická izolácia. Použitie izoláciou s odporom proti prúdeniu vzduchu ≥ 5kPa · s/m² dáva predpoklady pre vysoký stupeň akustickej chránia. V kombinácii s vhodnou konštrukciou možno pri použití izolantu zo skleného vlákna bez problémov prekročiť nepriezvučnosť klasické ťažké priečky o rovnakej hrúbke. Sklená vlna URSA je materiál nehorľavý, trieda reakcie na oheň A1, čím zvyšuje požiarnu bezpečnosť celej konštrukcie.


Izolácia stopov a podhľadov

Stropy a podhľady

Podhľady s minerálnou izoláciou na báze skla značne zlepšujú akustické správanie konštrukcie. Použitím izolácií zo sklenej vlny URSA možno dosiahnuť vynikajúce výsledky zvukovej nepriezvučnosti drevených trámových stropov. Zateplením stropu suterénu odspodu (napr. zateplenie stropu pivnice) izoláciou URSA XPS sa značne zlepší komfort stavby zvýšením povrchovej teploty podlahy nad zateplením. Tiež sa zmenší tepelné straty objektu. URSA XPS je vhodný pre túto aplikáciu, pretože je nenasiakavý a nepodlieha hnilobe.

Izolácia podláh

Podlahy

Kvalitné zateplenie podlahy uloženej na teréne je dôležité pri znižovaní tepelných strát budovy, pretože teplota zeminy je celoročne veľmi nízka, spravidla 3-8 ° C. Pre izolovanie podláh sú, vzhľadom k veľmi dobrému súčiniteľ tepelnej vodivosti a vysokej únosnosti, vhodné tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu URSA XPS.

Izolácia spodnej stavby - sokla

Spodná stavba

Z ekonomických aj ekologických dôvodov je dobré znížiť tepelné straty objektu na minimum. Preto je treba kvalitne izolovať celú vykurovanú obálku budovy, a to vrátane spodnej stavby. Do zateplenia spodnej stavby môže patriť zateplenie suterénnych stien zvonku, zateplenie základových pásov či základových dosiek. Kvalitné zateplenie spodnej stavby zvýši povrchovú teplotu v interiéri a tým aj komfort stavby, zníži riziko kondenzácie a rastu plesní.


Izolácia plochých striech

Ploché strechy

Optimálne zateplenie plochej strechy s izoláciami URSA Vám zaistí tepelnú pohodu v interiéri v zime aj v lete a minimalizuje náklady na vykurovanie a chladenie domu.

Izolácie drevostavieb

Drevostavby

Drevo je obnoviteľným zdrojom stavebného materiálu. Hlavnými výrobnými surovinami izolácie URSA je piesok a recyklované sklo. Počas svojej životnosti ušetrí niekoľko stokrát viac energie, než je potrebné na ich produkciu. Vďaka tomu drevostavby s minerálnou izoláciou URSA prispievajú k ochrane životného prostredia.