Izolácia z extrudovaného polystyrénu URSA XPS N-III-L

URSA XPS

Izolácia z extrudovaného polystyrénu URSA XPS N-III-L

Tuhá tepelnoizolačná doska na báze extrudovanej polystyrénovej peny, typ Natur III, penidlo CO2, plyn v bunkách vzduch. Hladký povrch, hrana opracovaná na polodrážku

Kód výrobku:
XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)300*-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)120-WL(T)0,7-WD(V)- 3-FTCD1-TR100

URSA XPS

Oblasti použitia

Izolace spodní stavby - soklu
Izolace podlah

  • Tepelná izolácia podláh
  • Tepelná izolácia obrátených plochých striech alebo zelených striech
  • Vnútorná izolácia stropov pivnice, garáží, technických miestností a inýchsuterénnych miestností čiastočne alebo plne zapustených pod úrovňou terénu
  • Vonkajšia tepelná izolácia suterénnych stien, podláh, terás a iných konštrukcií
  • Dodatočná tepelná izolácia ostenia, parapetov, prahov a iných častí, kde je nutné odstrániť tepelný most
Rozmery

*Plocha dosky je 600×1250 mm = 0,75m2.


Technické vlastnosti

*Pre medziľahlé hodnoty hrúbok sa hodnota stanoví interpoláciou

Aplikácia / Technické detaily


Izolácia plochých striech

Izolácia plochých striech

zobraziť

Izolácia spodnej stavby

Izolácia spodnej stavby

zobraziť

Izolácia podláh

Izolácia podláh

zobraziť

Izolácia stropov a podhľadov

Izolácia stropov a podhľadov

zobraziť

Na stiahnutie


Cenník a produktový katalóg

URSA cenník jun 2021
URSA cenník/produktový katalóg február 2023

Cenník URSA
PDF 7,5 MB

Technický list

Technický list

URSA XPS N-III-L
PDF 0,2 MB

Zatriedenie výrobkov

Zatriadenie výrobkov

podľa STN 72 7221-4

Pracovný postup

Aplikácia izolácie URSA XPS do plochých obrátených striech

Pracovní postup

Dosky si pripravíme k aplikačnému miestu. Izoláciu URSA XPS aplikujeme po dokončení hydroizolačných prác. (Horáky určené na aplikáciu hydroizolačných vrstiev nesmú prísť do priameho kontaktu s URSA XPS.)

Pracovní postup

Dosky pokladáme na suchý a čistý povrch hydroizolačného súvrstvia. Dosky vedľa seba pokladáme s presahom cca o polovicu dĺžky.

Pracovní postup

Škáry vrstvených dosiek sa nesmie kryť, prekrývajte je o 1/3 ich rozmere.

Pre každý prestup v strešnom plášti je potreba vyrezať v doske dostatočne veľký otvor tak, aby sa prípadnýpriestup dal jednoducho začistiť a zaizolovať predovšetkýmproti zatekaniu zrážkovej vody, ale bol aj dostatočne tepelneizolovaný proti únikom tepla.

Pracovní postup

Aplikácia krycej separačnej vrstvy. Na tú je možné aplikovať finálny povrch, ktorým môže byť: pojazdná strecha, parkovacia plocha, zelená strecha s extenzívnou či intenzívnou zeleňou apod.

VŠEOBECNÉ RADY:
• Dosky URSA XPS je nutné klásť na zraz s prekladaním škár o 1/2.
• Dosky aplikujeme tesne k sebe na zraz.
• Dosky URSA XPS je nutné skladovať na rovnej ploche.
• Z hľadiska dlhodobej životnosti chráňte dosky proti atmosférickým vplyvom. Zakryte je svetlou fóliou.
• Odporúča sa vopred preveriť minimálny spád hydroizolačného súvrstvia smerom k vpustom (min. 2%).
• Pri aplikácii dbáme na to, aby sme nepoškodili spodnú hydroizolačnú časť.
• Povrchovou úpravou nesmieme poškodiť tepelne izolačné súvrstvia URSA XPS.
• Povrchová úprava musí technologicky spĺňať podmienky aplikácie na materiál XPS.
• Extrudovaný polystyrén URSA XPS má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, je ľahký a možno ho aplikovať tam, kde je kladený dôraz na nižšiu záťaž nosnej konštrukcie.
• Extrudovaný polystyrén URSA XPS má vysokú pevnosť v tlaku a nízku nasiakavosť. Možno ho preto využiť práve v skladbe obrátených striech.