Izolácia z extrudovaného polystyrénu URSA XPS N-III-L

URSA

XPS

Izolácia z extrudovaného polystyrénu URSA XPS N-III-L


Tuhá tepelnoizolačná doska na báze extrudovanej polystyrénovej peny, typ Natur III, penidlo CO2, plyn v bunkách vzduch. Hladký povrch, hrana opracovaná na polodrážku.

ES certifikát zhody: 0672-CPD 51140.04.01

URSA XPS N III L

Oblasť použitia


• Tepelná izolácia podláh
• Tepelná izolácia obrátených plochých striech alebo zelených striech
• Vnútorná izolácia stropov pivnice, garáží, technických miestností a iných suterénnych miestností čiastočne alebo plne zapustených pod úrovňou terénu
• Vonkajšia tepelná izolácia suterénnych stien, podláh, terás a iných konštrukcií
• Dodatočná tepelná izolácia ostenia, parapetov, prahov a iných častí, kde je nutné odstrániť tepelný most

▲ Rozmery


Tloušťka
[mm]
Šířka**
[mm]
Délka**
[mm]
Počet ks v balení
[ks]
Obsah balíku
[m2]
Počet balíků /paleta
[ks]
Obsah palety
[m2]
306151 2651410,5012126,0
406151 265107,501290,0
506151 26586,001272,0
606151 26575,251263,0
806151 26553,751245,0
1006151 26543,001236,0
1206151 26532,251431,5

** plocha desky je 600 1250=0,75m²

▲ Technické informácie


ParameterZnačkaHodnotaJednotkaNorma
Deklarovaná hodnota súčiniteľa
tepelnej vodivosti λD
-30 - 60 mm: 0,033
80 mm: 0,035
100 -120 mm: 0,036
W/m·KSTN EN 13162
Pevnosť v tlaku (napatie)
pri 10% deformacii
CS(10\Y)30 - 40 mm: 200
50 - 120 mm: 300
kPaEN 826
Dotvarovanie tlakom
(deformacia < 2%/50 rokov)
CC(2/1,5/50)30 - 40 mm: -
50 - 120 mm: 120
kPaEN 1606
Třída reakce na oheňE-EN 13501-1
Tolerancia hrúbkyTT1-EN 823
Pořiarna odolnosť-EhorľaváSTN EN 13501-1
Rozmerové zmeny pri
90% rel. vlhkosti a 70 °C
DS(70,90)≤5%EN 1604
Rozmerové zmeny
pri 0,04 N/mm² a 70 °C
DLT(2)5≤ 5%EN 1605
Dlhodobá nasiakavosťWL(T)≤ 0,7%EN 12087
Nasiakavosť difuziou:
50 mm*
100 mm*
200 mm*
WD(V)≤ 3,0
≤ 1,5
≤ 0,5
%EN 12088
Odolnosť pri striedavom
zmrazovaní a rozmrazovani po
skúške dlhodobej nasiakavosti
pri difúzií
FTCD1≤ 1,0%EN 12087
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky 50-120 mmTR100≥ 100 kPaEN 1607
Lineárny koeficient
tepelnej rozťažnosti
0,07mm/(m·K )-
Limitné teploty
použitia hodnota
-50 až +70°C-

* Pro mezilehlé hodnoty tlouštěk se hodnota stanoví interpolací

▲ Aplikácie / Technické detaily


Izolácia plochých striech

Izolácia spodnej stavby

Izolácia podláh

Izolácia stropov a podhľadov

▲ Na stiahnutie


Cenník a produktový katalog

Ceník a produktový katalog URSA

Cenník URSA
PDF 3,1 MB

Technický list

URSA XPS N-III-L

URSA XPS N-III-L
PDF 0,2 MB

Zatriedenie výrobkov podľa STN 72 7221-4

URSA XPS N-III-L

▲ Pracovný postup


 

Pracovní postup URSA 

 

 

 

Pracovní postup URSA 

 

Dosky si pripravíme k aplikačnému miestu.Izoláciu URSA XPS aplikujeme po dokončení hydroizolačných prác. (Horáky určené na aplikáciu hydroizolačných vrstiev nesmú prísť do priameho kontaktu s URSA XPS.)

 

Dosky pokladáme na suchý a čistý povrch hydroizolačného súvrstvia. Dosky vedľa seba pokladáme s presahom cca o polovicu dĺžky.

 

 

 

Pracovní postup URSA 

 

 

 

Pracovní postup URSA 

Pre každý prestup v strešnom plášti je potreba vyrezať v doske dostatočne veľký otvor tak, aby sa prípadný priestup dal jednoducho začistiť a zaizolovať predovšetkým proti zatekaniu zrážkovej vody, ale bol aj dostatočne tepelneizolovaný proti únikom tepla.

 

Pre každý prestup v strešnom plášti je potreba vyrezať v doske dostatočne veľký otvor tak, aby sa prípadnýpriestup dal jednoducho začistiť a zaizolovať predovšetkýmproti zatekaniu zrážkovej vody, ale bol aj dostatočne tepelneizolovaný proti únikom tepla.

 

 

 

Pracovní postup URSA 

 

 

 

 

Aplikácia krycej separačnej vrstvy. Na tú je možné aplikovať finálny povrch, ktorým môže byť: pojazdná strecha, parkovacia plocha, zelená strecha s extenzívnou či intenzívnou zeleňou apod.

 

 

 

Obecné rady:

 • Dosky URSA XPS je nutné klásť na zraz s prekladaním škár o 1/2.
 • Škáry vrstvených dosiek sa nesmie kryť, prekrývajte je o 1/3 ich rozmere.
 • Dosky aplikujeme tesne k sebe na zraz.
 • Dosky URSA XPS je nutné skladovať na rovnej ploche.
 • Z hľadiska dlhodobej životnosti chráňte dosky proti atmosférickým vplyvom. Zakryte je svetlou fóliou.
 • Odporúča sa vopred preveriť minimálny spád hydroizolačného súvrstvia smerom k vpustom (min. 2%).
 • Pri aplikácii dbáme na to, aby sme nepoškodili spodnú hydroizolačnú časť.
 • Povrchovou úpravou nesmieme poškodiť tepelne izolačné súvrstvia URSA XPS.
 • Povrchová úprava musí technologicky spĺňať podmienky aplikácie na materiál XPS.
 • Extrudovaný polystyrén URSA XPS má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, je ľahký a možno ho aplikovať tam, kde je kladený dôraz na nižšiu záťaž nosnej konštrukcie.
 • Extrudovaný polystyrén URSA XPS má vysokú pevnosť v tlaku a nízku nasiakavosť. Možno ho preto využiť práve v skladbe obrátených striech.

▲ Podobné produkty