Minerálna izolácia URSA OPTIMUM 37

URSA

GLASSWOOL

Minerálna izolácia URSA OPTIMUM 37


URSA OPTIMUM 37 je univerzálna, difúzne otvorená tepelná izolácia z minerálnej vlny na báze skla. Je dodávaná vo forme roliek.

Kód výrobku: MW-EN-13162-T2-MU1-AFr5
ES certifikát zhody: 0672-CPR-0313

Minerálna izolácia URSA OPTIMUM 37

Oblasti použitia


• Šikmé strechy: izolácia medzi krokvami, pod i nad krokvami, šikmé strechy do 45 ° i strmé šikmej strechy nad 45 °
• Podkrovie
• Stropy (trámové stropy)
• Steny (ľahké priečky, roštové konštrukcie, vnútorné zateplenie)
• Dodatočné odstránenie tepelných mostov
• Drevostavby
• Tepelná, akustická a protipožiarna izolácia

▲ Rozmery


Hrúbka
[mm]
Šírka
[mm]
Dĺžka
[mm]
Obsah balenia
[m2]
Balenia/paleta
[ks]
m²/paleta
[m2]
50*1 2505 800x214,5030435,00
100*1 2505 8007,2530217,50
150*1 2503 8004,7530142,50
180*1 2503 2504,062530121,875

* Po dohode.

▲ Technické informácie


ParameterZnačka
[CE kód]
HodnotaJednotkaNorma
Deklarovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti (λD)-0,037W/m·KSTN EN 13162
Trieda reakcie na oheňA1nehořlavá-STN EN 13501-1
Trieda tolerancie hrúbkyT2-5% nebo -5 mm 1)
+15% nebo +15 mm 2)
-EN 823
Rozměrová stabilitaDS(70,-)--EN 1604
Priepustnosť pre vodnú paru (μ)MU1-EN 12086
Odpor pri prúdení vzduchuAFr5≥5kPa·s/m²EN 29053
Trieda zvukovej pohltivosti (αw)Avelmi vysoko pohltivá
(0,90;0,95;1,00)
-STN EN ISO 11654
Merná tepelná kapacita-840J/kg·KSTN EN ISO 11654
Maximálna teplota použitia-200°C-
Bod tavenia-˂1000°C-

 1) rozhodujúca je väčšia číselná hodnota tolerancie
 2) rozhodujúca je menšia číselná hodnota tolerancie

▲ Aplikace / Technické detaily


Izolácia šikmých striech

Izolácia fasád

Izolácia stropov a podhľadov

Izolácia priečok a predstien

Izolácia drevostavieb

▲ Na stiahnutie


Cenník a produktový katalog

Cenník a produktový katalog URSA

Cenník URSA
PDF 3,1 MB

Technický list

URSA OPTIMUM 37

URSA OPTIMUM 37
PDF 0,1 MB

Zatriedenie výrobkov podľa STN 72 7221-4

URSA Amber 33

▲ Pracovný postup


Príklad aplikácie minerálnej izolácie URSA OPTIMUM 37 do šikmých striech

Šikmá strecha je najrozšírenejšia drevostavebná konštrukcia na celom území Slovenskej republiky. Perfektná aplikácia pre všetky materiály URSA.

 

Pracovní postup URSA 

 

 

 

Pracovní postup URSA 

 

Balík minerálnej izolácie URSA OPTIMUM 37 si pripravíme k aplikačnému miestu. Izoláciu položíme na vodorovnú a dostatočne veľkú plochu (podľa návinu rolky). V mieste ukončenia návinu izolácie narežeme fóliu v celej jej dĺžke a necháme rolku, aby sa sama rozvinula. Potom ju necháme 5 minút voľne ležať v priestore.

 

Po 5 minútach minerálnu izoláciu URSA OPTIMUM 37 natrasieme, tak izolácia dosiahne svoju nominálnu hrúbku a je tým pripravená na aplikáciu.

 

 

 

Pracovní postup URSA 

 

 

 

Pracovní postup URSA 

Zmeriame si potrebnú šírku izolácie medzi krokvami. Pre zabezpečenie lepšej fixácie minerálnej izolácie URSA OPTIMUM 37 medzi krokvami pridáme k nameranému rozmeru ešte 2 cm.

 

Odrežeme nameranú časť minerálnej izolácie URSA OPTIMUM 37. Rez vykonávame pozdĺž prítlačnej lišty (časť OSB dosky, kovový profil a pod.) špeciálnym nožom URSA určeným na rezanie izolácie.

 

 

 

Pracovní postup URSA 

 

 

 

Pracovní postup URSA 

 

Aplikácia minerálnej izolácie URSA OPTIMUM 37 medzi krokvy. Izoláciu medzi krokvy postupne vkladáme ľahkým vtlačením po oboch stranách jej výšky, až zaplníme celé krokvové pole. Na zabezpečenie izolácie v krokvovom poli pri aplikácii môžeme použiť fixačné prvky napr. drôtovanie.

 

 

Aplikácia minerálnej izolácie URSA OPTIMUM 37 do priečneho kovového roštu upevneného na krokvy, ako druhá tepelnoizolačná vrstva. Izoláciu vkladáme ľahkým vtlačením po celej dĺžke roštu. Dbajte rovnakých zásad ako v predošlom aplikačnom kroku.

 

▲ Podobné produkty


▲ Certifikáty


 

URSA certifikáty