Izolácia z extrudovaného polystyrénu URSA XPS N-III-L TWINS

URSA XPS

Izolácia z extrudovaného polystyrénu URSA XPS N-III-L TWINS

Tuhá dvojitá tepelnoizolačná doska, na báze extrudovanej polystyrénovej peny s hladkým povrchom. Maximálny tepelný výkon doplnený vysokou pevnosťou v tlaku s veľmi nízkou nasiakavosťou. Hrana dosky polodrážka, žltá farba. Penidlo CO2, plyn v bunkách vzduch.

Kód výrobku:
XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1-TR150-SS150

Izolácia z extrudovaného polystyrénu URSA XPS N-III-L TWINS

Oblasti použitia

Izolace spodní stavby - soklu
Izolace podlah

  • Tepelná izolácia obrátených plochých striech alebo zelených striech
  • Tepelná izolácia podláh na teréne
  • Vonkajšia tepelná izolácia suterénnych stien a podláh
  • Zateplenie v oblasti sokla
  • Odstránenie tepelných mostov
  • Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu
Rozmery

*Po dohode
**Plocha dosky je 600×1250 mm = 0,75m2.


Technické vlastnosti

*Pre medziľahlé hodnoty hrúbok sa hodnota stanoví interpoláciou

Aplikácia / Technické detaily


Izolácia plochých striech

Izolácia plochých striech

zobraziť

Izolácia spodnej stavby

Izolácia spodnej stavby

zobraziť

Izolácia podláh

Izolácia podláh

zobraziť

Izolácia stropov a podhľadov

Izolácia stropov a podhľadov

zobraziť

Na stiahnutie


Cenník a produktový katalóg

URSA cenník jun 2021
URSA cenník/produktový katalóg február 2023

Cenník URSA
PDF 7,5 MB

Zatriedenie výrobkov

Zatriadenie výrobkov

podľa STN 72 7221-4