Minerálna izolácia URSA SILENTIO 38

URSA

GLASSWOOL

Minerálna izolácia URSA SILENTIO 38


Nekašírovaná, tepelná, akustická a protipožiarna priečková doska zo sklenenej vlny. Najvyšší možný efekt dosahuje v ľahkých konštrukciách priečok. Maximálne odoláva hluku, bránia prestupu tepla a eliminuje požiarne riziko stavieb. Izolácia URSA SILENTIO 38 prevyšuje požiadavku SDK deliacich priečok na objemovú hmotnosť izolačného materiálu 15 kg/m3.

Kód výrobku:
75 a 100 mm: MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5-AW1
50 mm: MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5-AW0,85
ES certifikát zhody: 0672-CPR-0313

Minerálna izolácia URSA SILENTIO 38

Oblasti použitia


• Zvislé konštrukcie: ľahké priečky, montovaná konštrukcia obvodového plášťa, predsteny, výplň dutín, prerušenie akustických mostov
• Šikmá strecha: druhá vrstva tepelnej izolácie pod krokvami
• Drevostavby
• Tepelná, akustická a protipožiarna izolácia

▲ Rozmery


Hrúbka
[mm]
Šírka
[mm]
Dĺžka
[mm]
Obsah balenia
[m2]
Balenia/paleta
[ks]
m²/paleta
[m2]
506001 25018,0024360
756001 2509,0024216
1006001 2507,5024180

* Po dohode.

▲ Technické informácie


ParameterZnačka
[CE kód]
HodnotaJednotkaNorma
Deklarovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti (λD)-0,033W/m·KSTN EN 13162
Trieda reakcie na oheňA1nehořlavá-STN EN 13501-1
Trieda tolerancie hrúbkyT3-3% nebo -3 mm 1)
+10% nebo +10 mm 2)
-EN 823
Rozměrová stabilitaDS(70,-)--EN 1604
Priepustnosť pre vodnú paru (μ)MU1-EN 12086
Odpor pri prúdení vzduchuAFr≥5kPa·s/m²EN 29053
Trieda zvukovej pohltivosti (αw)Avelmi vysoko pohltivá
(0,90;0,95;1,00)
-STN EN ISO 11654
Merná tepelná kapacita-840J/kg·KSTN EN ISO 11654
Maximálna teplota použitia-200°C-
Bod tavenia-˂1000°C-

 1) rozhodujúca je väčšia číselná hodnota tolerancie
 2) rozhodujúca je menšia číselná hodnota tolerancie

▲ Aplikace / Technické detaily


Izolácia šikmých striech

Izolácia priečok a predstien

Izolácia drevostavieb

▲ Na stiahnutie


Cenník a produktový katalog

Cenník a produktový katalog URSA

Cenník URSA
PDF 3,1 MB

Technický list

URSA SILENTIO 38

URSA SILENTIO 38
PDF 0,2 MB

Zatriedenie výrobkov podľa STN 72 7221-4

URSA Amber 33

▲ Pracovný postup


Príklad aplikácie minerálnej izolácie URSA SILENTIO 38 do priečok

 

Pracovní postup URSA 

 

 

 

Pracovní postup URSA 

 

Dosky minerálnej izolácie URSA SILENTIO 38 si pripravíme k aplikačnému miestu. Balenie s izoláciou si položíme na suchú, vodorovnú plochu a narežeme po celej dĺžke na bočnej strane rovnobežne s doskou. Dosky potom necháme 5 minút voľne ležať v priestore. Po 5 minútach minerálnu izoláciu URSA SILENTIO 38 natrasieme. Tak izolácia dosiahne svoju nominálnu hrúbku a je tým pripravená na aplikáciu do konštrukcie.

 

Pre štandardizované osove rozostupy 625 mm je minerálna izolácia URSA SILENTIO 38 rozmerovo pripravená k priamej aplikácii do konštrukcie. Pri neštandardnom rozmere si zmeriame šírku rozstupu zvislých profilov. Pre zabezpečenie lepšej fixácie a vypnutie minerálnej izolácie URSA v rošte pridá k meranému rozmeru 2 cm.

 

 

 

Pracovní postup URSA 

 

 

 

Pracovní postup URSA 

Odrežeme nameranú časť minerálnej izolácie URSA. Rez vykonávame pozdĺž prítlačnej lišty (časť OSB dosky, kovový profil a pod.). Špeciálnym nožom URSA určeným na rezanie izolácie.

 

Aplikácia minerálnej izolácie URSA SILENTIO 38 do pripraveného roštu sadrokartónového systému. Izoláciu do roštu vkladáme ľahkým vtlačením po celej jej výške. Dutina roštu musí byť vyplnená izoláciou po celej svojej výške.

 

 

 

Pracovní postup URSA 

 

 

 

Potom aplikujeme zakrytie prvou vrstvou sadrokartónových dosiek.

 

 

 

Všeobecné rady:

• Inštalácia priečok by mala byť začatá až po dokončení mokrých procesov.
• Ak minerálna izolácia vypĺňa dutinu len zo 75 % a menej, odporúča sa použiť na zabezpečenie izolácie proti zosunutiu fi xačných prvky.
• Pre dvojité opláštenie doskami platí pravidlo jednej polovice. Prvý vrstva je prekrytá vrchnou vrstvou vždy o polovicu jej dĺžky a šírky.
• Na záver celého procesu sa vykonáva tmelenie špár medzi doskami, tmelenie hláv skrutiek a utesnenie pripojovacích či rozvodných prvkov (vrátane elektro-krytiek pod.).
• K upevňovaniu dosiek je nutné dodržiavať montážne návody jednotlivých výrobcov sadrokartónových či sadrovláknitých systémov.
• Ak priečka oddeľuje vykurovaný a nevykurovaný priestor, musí byť na strane teplejšieho priestoru aplikovaná parozábrana URSA SECO PRO 100.

▲ Podobné produkty


▲ Certifikáty


 

URSA certifikáty