Zpráva o udržitelnosti Xella již brzy

Správa o udržateľnosti Xella už čoskoro

Správa o udržateľnosti Xella už čoskoro


Už čoskoro zverejníme našu novú Správu o udržateľnosti

Princíp ESG, teda záujem o ekologické, sociálne a správne otázky, pre nás nie je novinkou ani módnym trendom. Xella už po desaťročia vyrába udržateľné a inovatívne stavebné a izolačné materiály, ktoré výrazne prispievajú k lepšej energetickej účinnosti budov. Naše produkty, výrobné procesy a rokovania by vždy mali zodpovedať najvyšším environmentálnym, sociálnym i správnym štandardom. V to veríme a podľa toho sme hodnotení. V našej dobrovoľnej správe o udržateľnosti popisujeme našu stratégiu a ciele podľa ESG a zabezpečujeme transparentnosť a merateľnosť nášho konania.

Ochrana životného prostredia a klímy

Výroba našich produktov vyžaduje energiu a spôsobuje uvoľňovanie CO2. Aby sme klímu a životné prostredie ovplyvňovali čo najmenej, stanovili sme si za cieľ znížiť do roku 2030 našu emisné intenzitu CO2 (kategória 1 a 2) o 30% (oproti roku 2019). Už v roku 2020 sme našu emisný intenzitu CO2 v porovnaní s predchádzajúcim rokom dokázali znížiť o 4%. Pomocou aktívny cirkulárne ekonomiky sme tiež odhodlaní zachovávať prírodné zdroje. Na výrobu našej minerálnej izolácie URSA už teraz využívame 72% skla, ktoré bolo interne opätovne spracované alebo externe recykluje. Náš plán na dosiahnutie environmentálnych a klimatických cieľov popisujeme v našej správe o udržateľnosti.

Sociálna zodpovednosť

Ako zamestnávateľ vo viac ako 25 krajinách nesieme zodpovednosť za svojich zamestnancov. Našou najvyššou prioritou je vždy bezpečnosť na pracovisku. Aby sme mohli vyrábať naše produkty a poskytovať našim zákazníkom čo najlepšie služby, potrebujeme dobre vyškolených a skúsených zamestnancov. Preto investujeme do ich školenia a ďalšieho vzdelávania a tým aj do spokojnosti našich zamestnancov. Okrem toho je pre úspech našej spoločnosti nevyhnutné rozmanitosť v našich radoch. Nestačí nám, že 20% našich zamestnancov tvoria ženy – o našich ďalších cieľoch v oblasti rozmanitosti, rozvoja zamestnancov a bezpečnosti na pracovisku si prečítajte viac v pripravovanej správe o udržateľnosti.

Správa

Zodpovedáme tiež za naše dodávateľa, zákazníkov a spoločnosť, v rámci ktorej pôsobíme. Naše rokovania sa riadi hodnotami firmy a naším Kódexom správania. Podporujeme oblasti, v ktorých pôsobíme. 80% našich vstupných materiálov je z lokálnych zdrojov, teda z krajiny, v ktorej pôsobíme.

Už čoskoro sa o našich ambíciách, cieľoch a projektoch v oblasti udržateľnosti môžete dozvedieť ešte viac. Xella – zreteľne udržateľná.