Nový produkt URSA

Nová minerálna izolácia URSA DF 33 AMBER.

Nová minerálna izolácia URSA DF 33 AMBER.


Nová minerálna izolácia URSA DF 33 AMBER. Vynikajúce tepelnoizolačné parametre za priáznivú cenu. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,033.

Nová minerálna izolácia URSA DF 33 AMBER. Vynikajúce tepelnoizolačné parametre za priáznivú cenu. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,033.Pre zatepľovanie šikmých striech medzi krokvami bez nutnosti dodatočnej fixácie pri montáži.
Viac informácií nájdete v technickom liste.