Správa o trvalo udržateľnom rozvoji spoločnosti URSA

Správa o trvalo udržateľnom rozvoji spoločnosti URSA

Správa o trvalo udržateľnom rozvoji spoločnosti URSA


Milióny zabudovaných štvorcových metrov izolačných materiálov od spoločnosti URSA vykonávajú dodnes po celom svete tichú, no zásadné prácu: chráni životné prostredie tým, že znižujú spotrebu energie a emisie CO2, poskytujú tepelnú a akustickú pohodu a pomáhajú rodinám a štátnym organizáciám šetriť peniaze.

Trvalá udržateľnosť pri práci vysvetľuje, prečo sa spoločnosť URSA teraz rozhodla vydať svoju prvú správu o trvalo udržateľnom rozvoji. Podľa Efren del Pina, riaditeľa medzinárodného marketingu spoločnosti URSA Insulation, „sa firma neustále posúva dopredu a zlepšuje svoje postavenie. Nejde len o to, aby sme ponúkali materiály, ktoré umožnia výstavbu trvalo udržateľných stavieb, ale musíme tiež preukázať, ako ďaleko sme došli, a prijať zodpovednosť. V tejto správe sa zameriavame na svoje významné teritória a tie kľúčové ukazovatele, ktoré podľa nás maj najväčší vplyv na trvalo udržateľný rozvoj. V budúcnosti budeme naďalej zlepšovať a rozširovať spôsob, akým informovať o našich iniciatívach v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. „

Zlepšenie bezpečnosti

Jeden z aspektov, ktorým sa v dokumente zaoberáme, je úsilie venované zlepšenie bezpečnosti práce v našich závodoch. V posledných rokoch bolo v rámci prevencie rizík na pracoviskách zavedených niekoľko programov, ktoré viedli k podstatnému zníženiu nehôd o 80%. Napríklad závod spoločnosti v ruskom Serpuchovu dosiahol míľnika 1 milión hodín bez nehody. Ďalším kľúčovým bodom opísaným v správe je 22% zvýšenie v oblasti využitia recyklovaných materiálov pri výrobe minerálnej sklenej vlny. Podobne dokument reflektuje úsilie spoločnosti URSA v oblasti vývoja efektívnejších a udržateľných postupov, čo dokazuje práca na zlepšenie komprimovanie a z toho vyplývajúceho zvýšenie efektivity využitia obalových materiálov.

Súbežne s týmito aspektmi energetickej hospodárnosti a trvalej udržateľnosti je v rámci „Trvalé udržateľnosti pri práci“ niekoľko stránok venovaných činnostiam vykonávaným v prospech zamestnancov, najmä rozvoju príležitostí prostredníctvom školiacich programov a služobného postupu.

Celú správu si môžete stiahnuť tu…

Zpráva o trvale udržitelném rozvoji společnosti URSA