PoV

Nariadenie o stavebných výrobkoch č 305/2011

Nariadenie o stavebných výrobkoch č 305/2011


Od 1.7.2013 vošlo do platnosti nové Nariadenie o stavebných výrobkoch č 305/2011. Toto nariadenie nahrádza Smernicu Rady 89/106/EHS o stavebných výrobkoch. Nariadenie ustanovuje pravidlá, ako formulovať vlastnosti stavebných výrobkov s ohľadom na ich základné charakteristiky a na týchto výrobkoch používať označenie CE. Vyhlásenie o parametroch si môžete stiahnuť na adrese: https://dop.ursa-insulation.com, kde vyplníte kód materiálu. Kódy materiálov nájdete na etiketách a alebo v zozname nižšie.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať

URSA AKP 3/V 48UGW34FBW13071
URSA DF 32 48UGW32NRN13071
URSA DF 35 48UGW35NRN13071
URSA DF 39 48UGW39NRN13071
URSA DF 40 48UGW40NRN13071
URSA FKP 39 48UGW39NBW13071
URSA KDP 2/V-S 48UGW35FBW13071
URSA SF 32 48UGW32NRN13071
URSA TEP 48UGW33NBN13071
URSA TWF 1 48UGW40NRN13071
URSA TWP 1 48UGW40NBN13071
URSA PURE 35 RN SF 49PO35NRN13071
URSA PURE 39 RN SILVER 49PO39NRN13071
URSA PURE 40 PN 49PO40NBN13071
URSA XPS N-III-I 49XPSN3013071
URSA XPS N-III-L 49XPSN3013071
URSA XPS N-III-PZ-I 49XPSNPZ3013071
URSA XPS N-V-L 49XPSN5013071
URSA XPS N-VII-L 49XPSN7013071