Minerálna izolácia URSA PUREONE SF 31

URSA

PUREONE

Minerálna izolácia URSA PUREONE SF 31


URSA PUREONE SF 31 je pružná nekašírovaná izolačná rohož z minerálnej vlny na báze skla s pomocnými ryskami pre prírez. Dodávaná vo forme roliek. Je určená predovšetkým do rámových konštrukcií, šikmých striech a obvodových plášťov roštových konštrukcií drevostavieb a montovaných oceľových stavieb.

Kód výrobku:

MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr15

URSA SF 31

Oblasti použitia


• Šikmé strechy: izolácia medzi krokvami, izolácia pod i nad krokvami
• Vodorovné konštrukcie: stropy a podhľady
• Zvislé konštrukcie: výplň stien a panelov, drevené a oceľové rámové konštrukcie, obvodové steny a vnútorné priečky drevostavieb
• Nízkoenergetické a pasívne domy
• Tepelná, akustická a protipožiarna izolácia

▲ Rozmery


Hrúbka
[mm]
Tep.odpor
[RD]
Šírka
[mm]
Dĺžka
[mm]
Počet kusov v rolke
[ks]
Obsah balenia
[m2]
Balenia/paleta
[ks]
Obsah palety
[m2]
100*3,201200400014,801886,40
160*5,151200250013,001854,00
​200*6,45​1200​30001​3,60​12​43,20
* Po dohode

▲ Technické informácie


ParameterZnačka
[CE kód]
HodnotaJednotkaNorma
Deklarovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti λD-0,031W/m·KČSN EN 13162
Trieda reakcie na oheňA1nehořlavá-ČSN EN 13501-1
Trieda tolerancie hrúbkyT2-5% nebo -5 mm 1)
+15% nebo +15 mm 2)
-EN 823
Rozmerová stabilitaDS(70,-)≤ 1%EN 1604
Priepustnosť pre vodnú paru (µ)MU11-EN 12086
Odpor pri prúdení vzduchuAFr20≥15kPa·s/m2EN 29053
Trieda zvukovej pohltivosti (αw)Avelmi vysoká pohltivost (0,90; 0,95; 1,00)-ISO 11654
Merná tepelná kapacita-840J/kg·KČSN 730540-3
Maximálna teplota použitie-200°C-
Bod tavenia-˂1000°C-

 1) rozhodujúca je väčšia číselná hodnota tolerancie

 2) rozhodujúca je menšia číselná hodnota tolerancie

▲ Aplikáce / Technické detaily


Izolácia šikmých striech

Izolácia fasád

Izolácia stropov a podhľadov

Izolácia priečok a predstien

Izolácia drevostavieb

▲ Na stiahnutie


Cenník a produktový katalog

Ceník a produktový katalog URSA

Cenník URSA
PDF 2,5 MB

Technický list

URSA SF 31

URSA SF 31
PDF 0,6 MB

Zatriedenie výrobkov podľa STN 72 7221-4

URSA XPS N-III-L

▲ Pracovný postup


Aplikácia minerálnej izolácie URSA PUREONE SF 31 do šikmých striech

Šikmá strecha je najrozšírenejšia drevostavebná konštrukcia na celom území Slovenskej republiky.
Perfektná aplikácia pre všetky materiály URSA.

 

Pracovní postup URSA 

 

 

 

Pracovní postup URSA 

 

Balík minerálnej izolácie URSA PUREONE SF 31 si pripravíme k aplikačnému miestu. Izoláciu položíme na vodorovnú a dostatočne veľkú plochu (podľa návinu rolky). V mieste ukončenia návinu izolácie narežeme fóliu v celej jej dĺžke a necháme rolku, aby sa sama rozvinula. Potom ju necháme 5 minút voľne ležať v priestore.

 

Po 5 minútach minerálnu izoláciu URSA PUREONE SF 31 natrasieme, tak izolácia dosiahne svoju nominálnu hrúbku a je tým pripravená na aplikáciu.

 

 

 

Pracovní postup URSA 

 

 

 

Pracovní postup URSA 

Zmeriame si potrebnú šírku izolácie medzi krokvami. Pre zabezpečenie lepšej fi xácie minerálnej izolácie URSA PUREONE SF 31 medzi krokvami pridáme k nameranému rozmeru ešte 1 cm.

 

Odrežeme nameranú časť minerálnej izolácie URSA PUREONE SF 31. Rez vykonávame pozdĺž prítlačnej lišty (časť OSB dosky, kovový profi l a pod.) špeciálnym nožom URSA určeným na rezanie izolácie.

 

 

 

Pracovní postup URSA 

 

 

 

Pracovní postup URSA 

Aplikácia minerálnej izolácie URSA PUREONE SF 31 medzi krokvy. Izoláciu medzi krokvy postupne vkladáme ľahkým vtlačením po oboch stranách jej výšky, až zaplníme celé krokvové pole. Na zabezpečenie izolácie v krokvovom poli pri aplikácii použijeme fixačné prvky napr. drôtovanie.

 

  Aplikácia minerálnej izolácie URSA PUREONE SF 31 do priečneho kovového roštu upevneného na krokvy, ako druhá tepelnoizolačná vrstva. Izoláciu vkladáme ľahkým vtlačením po celej dĺžke roštu. Dbajte rovnakých zásad ako v predošlom aplikačnom kroku.

 

Obrázky sú len ilustračné, farebnosť nemusí zodpovedať skutočnosti.
URSA SK s.r.o. si vyhradzuje právo vykonávať technické zmeny a technológie výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia.
URSA SK s.r.o. nenesie zodpovednosť za tlačové chyby. Súčasný technický list nahrádza všetky predchádzajúce verzie a je platný až do odvolania alebo do vydania nového.

▲ Podobné produkty


▲ Certifikáty


 

URSA certifikáty