Etex

Skupina Etex kupuje spoločnosť URSA špecializovanú na tepelné a akustické izolácie, a potvrdzuje tak posun svojho portfólia k ľahkým a udržateľným stavebným riešeniam

S novým rokom konsolidovala spoločnosť Etex svoje portfólio udržateľných obchodných aktivít akvizíciou spoločnosti URSA, európskeho lídra v oblasti izolačných riešení. Touto transakciou si zabezpečila novú platformu pre obchodný rast a zároveň príležitosť hrať naďalej kľúčovú úlohu pri riešení výziev udržateľnosti. Rozšírením ponuky sadrokartónových dosiek, vláknocementových dosiek, pasívnej protipožiarnej ochrany a modulárnych systémov o odbornosť v oblasti izolácií podporí Etex svoju schopnosť poskytovať zákazníkom systémy a riešenia. Táto akvizícia podlieha obvyklým podmienkam uzavretia pre uzavretie transakcie.

URSA: Európsky líder v izoláciách zo sklenenej minerálnej vlny a XPS s viac ako 70 rokmi skúseností a silnou značkou.

Ako európsky líder v oblasti extrudovaného polystyrénu (XPS) a jeden z troch hlavných výrobcov sklenenej minerálnej vlny ponúka spoločnosť URSA širokú škálu izolačných aplikácií pre obvodové plášte budov aj vnútorné priečky a stropy. Rovnako ako Etex ponúka URSA udržateľnosť a užívateľský komfort, pre ktoré sú jej výrobky vyhľadávané zákazníkmi po celom svete. Spoločnosť URSA začala svoj príbeh písať v roku 1949 ako malý rodinný podnik, ale odvtedy sa vyvinula vo významného medzinárodného hráča vo svojom odbore. V roku 2017 ju kúpila spoločnosť Xella Group.

Spoločnosť URSA pôsobí vo viac ako 20 krajinách Európy, okrem iného vo Francúzsku, Nemecku, Španielsku, Poľsku a Rusku. Prevádzkuje 13 výrobných závodov a obchodné aktivity realizuje vo väčšine krajín, kde už Etex pôsobí prostredníctvom svojich ďalších divízií. Sídli v Madride a disponuje spoľahlivým dodávateľským reťazcom v Európe. S tímom pozostávajúcim z viac ako 1 700 zamestnancov dosahuje tržby vo výške približne 500 miliónov EUR.

Na úrovni EÚ sa bude reakcia na klimatické zmeny opierať o renováciu budov a izolačné materiály, ako sú tie vyrábané spoločnosťou URSA.

Klimatické zmeny, nedostatok zdrojov, starnúca infraštruktúra a nedostupnosť bývania sú všadeprítomnými problémami Európy i celej planéty. Čísla vypovedajú o tom, že na budovy pripadá 40 % spotreby energie v EÚ, z čoho sa dve tretiny vynakladajú na vykurovanie a chladenie. EÚ sa chce stať globálnym lídrom v oblasti životného prostredia, a preto v decembri 2019 predstavila Zelenú dohodu. Izolačné materiály sú kľúčovým prvkom na dosiahnutie významných úspor energie a výrazného zníženia emisií CO2. Nízku energetickú účinnosť vykazuje 75 % budov v Európe. Vzhľadom na to, že 85 až 95 % dnešných budov bude v prevádzke aj v roku 2050, sú teda renovácie kľúčové. Očakáva sa, že v nasledujúcich 10 rokoch sa objem renovácií v Európe zdvojnásobí a do roku 2030 bude renovovaných 35 miliónov budov.

Spoločnosť Etex týmto strategickým krokom naďalej inšpiruje životný štýl vďaka tomu, že pomocou odborných znalostí spoločnosti URSA pomáha Európe riešiť tieto výzvy. Spoločnosť poskytuje vysoko výkonné riešenia, ktoré vedú k dosiahnutiu najvyšších úrovní energetickej náročnosti budov. Jej izolačné materiály zo sklenej vlny sú navyše cenovo výhodné vzhľadom na svoju vysokú kvalitu, trvanlivosť a minimálne nároky na údržbu. V neposlednom rade možno spomenúť, že spoločnosť pri výrobe svojich produktov využíva značný podiel recyklovaných materiálov.

Posun portfólia spoločnosti Etex smerom k ľahkým a udržateľným riešeniam s izoláciou ako novou platformou rastu

Táto akvizícia je novým míľnikom v strategickom posune spoločnosti Etex k pozícii globálneho hráča v oblasti ľahkých a udržateľných stavebných riešení. Akvizícia nadväzuje na predchádzajúce významné transakcie. Napríklad v roku 2011 sa spoločnosť stala vlastníkom spoločnosti Siniat, lídra v oblasti sadrokartónových dosiek v Európe a Latinskej Amerike, v roku 2016 sa prestala venovať keramickému biznisu, v roku 2017 získala popredného španielskeho výrobcu sadrokartónových dosiek a v rokoch 2019 betónové strešné tašky. V roku 2020 kúpila spoločnosť FSi Limited, ktorá sa špecializuje na pasívnu protipožiarnu ochranu. Zo štyroch spoločností získaných v roku 2021 vytvorila divíziu New Ways, ktorá riadi aktivity spoločnosti Etex v oblasti stavebných riešení mimo stavby.

Spoločnosť URSA stojí na čele celosvetového úsilia o udržateľnosť a poskytuje osvedčené, funkčné riešenia, ktoré sa v porovnaní s inými izolačnými materiálmi vyznačujú tou najlepšou výkonnosťou. Spoločnosť dosahuje dobré výsledky, ktoré odrážajú efektívnu organizáciu a kultúru neustáleho zlepšovania s vysoko kvalifikovaným výkonným tímom. Hlavnými piliermi jej obchodnej činnosti sú všeobecne známe úzke vzťahy so zákazníkmi, vysoké povedomie o značke a vynikajúce produkty. Rozšírením ponuky sadrokartónových dosiek, vláknocementových dosiek, pasívnej protipožiarnej ochrany a modulárnych systémov o odbornosť v oblasti izolácií podporí Etex svoju schopnosť poskytovať zákazníkom systémy a riešenia. Spoločnosť URSA bude fungovať ako samostatná divízia pod priamym vedením generálneho riaditeľa spoločnosti Etex Bernarda Delvauxa. Táto akvizícia podlieha obvyklým podmienkam na schválenie a spoločnosť Etex poskytne ďalšie informácie, akonáhle bude transakcia dokončená.

Bernard Delvaux, generálny riaditeľ spoločnosti Etex: „Akvizícia spoločnosti URSA potvrdzuje posun portfólia, ktorý spoločnosť Etex pred niekoľkými rokmi začala s cieľom stať sa svetovým lídrom v oblasti ľahkých a modulárnych stavieb. Táto akvizícia je pre spoločnosť Etex strategicky výhodná, pretože kombinuje novú rastovú platformu so silným zameraním na udržateľnosť. Kvalita vedenia spoločnosti URSA aj jej zdravý obchodný model na mňa urobili veľký dojem. Teším sa, keď v spoločnosti Etex privítame nových kolegov a spoločne sa vydáme na cestu k prosperite.“

Christophe Clemente, generálny riaditeľ Xella Group: „V spoločnosti Etex majú tímy URSA silného akcionára, ktorý chce pokračovať v úspešnom príbehu. Rád by som srdečne poďakoval tímom URSA za všetko, čo dosiahli počas svojho pôsobenia v skupine Xella, a zaželal im skvelú budúcnosť.“

Jochen Friedrichs, generálny riaditeľ URSA: Spoločnosť URSA našla v spoločnosti Etex ideálneho partnera pre budovanie udržateľnosti a blízkosti k zákazníkom. Tešíme sa na ďalší rozvoj stratégie spoločnosti Etex, na stretnutie s novými kolegami a na spoločný rozvoj trhu ľahkých a modulárnych stavieb. Som vďačný za to, že nám spoločnosť Xella v uplynulých štyroch rokoch umožnila posilniť platformu, ktorú teraz vďaka spoločnosti Etex rozšírime.“

Jediným finančným poradcom pre túto transakciu je J.P. Morgan a právnym poradcom spoločnosti Etex je Freshfields.

O spoločnosti Etex

Spoločnosť Etex je svetovým výrobcom stavebných materiálov a priekopníkom v oblasti ľahkých konštrukcií. Kladie si za cieľ inšpirovať ľudí na celom svete k budovaniu stále bezpečnejších, udržateľnejších, múdrejších a estetickejších obytných priestorov.

Spoločnosť Etex bola založená v roku 1905 a sídli v belgickom Zaventeme. Je to rodinná spoločnosť s viac ako 11 000 zamestnancami po celom svete. Prevádzkuje viac ako 110 výrobných závodov v 42 krajinách av roku 2020 dosiahla tržby vo výške 2,6 miliardy eur a zisk na báze REBITDA vo výške 484 miliónov eur. Podporuje kultúru spolupráce a starostlivosti, priekopníckeho ducha a zápal pre stále lepšie služby pre zákazníkov.

Spoločnosť Etex má šesť stredísk výskumu a vývoja, ktoré podporujú štyri globálne predajné divízie:

  • Building Performance: riešenie pre suchú výstavbu vrátane sadrokartónových a vláknocementových dosiek, omietok, pasívnej protipožiarnej ochrany a súvisiace výrobky.
  • Exteriors: rada estetických vláknocementových materiálov na použitie v poľnohospodárstve, architektúre a obytných exteriéroch.
  • Industry: protipožiarna ochrana a vysoko výkonné izolačné výrobky pre stavebníctvo a výrobcov originálnych dielov (OEM).
  • New Ways: technologicky náročné modulárne riešenia mimo staveniska na báze drevených a oceľových konštrukciách.

Etex inšpiruje životný štýl. Viac informácií nájdete na našich webových stránkach: www.etexgroup.com