URSA svetový deň životného prostedia

Svetový deň životného prostredia

Světový deň životného prostředia


Šetrime našu planétu a buďme ekologickí!

Čisté ovzdušie, voda alebo udržateľná spotreba. Všetky tieto slovné spojenia predstavujú zdravý život na Zemi. Každoročne si 5. júna pri príležitosti Medzinárodného dňa životného prostredia môžeme pripomenúť, že Zem máme len jednu a mali by sme sa k nej preto aj tak správať. Cieľom tohto dňa je rozšíriť povedomie o ekologických otázkach i problémoch a zároveň poukázať na dôležité ekologické výzvy súčasnosti.

Za spoločnosť URSA vnímame medzinárodné deň životného prostredia ako jeden z najvýznamnejších Svetových dní. Sami si kladieme za cieľ planétu šetriť, ako najlepšie dokážeme. Vysoký štandard našich produktov je pre nás rovnako dôležitý ako udržiavanie rovnováhy životného prostredia a snaha o trvalo udržateľný rozvoj. Naša minerálna izolácia preto vyrábame len z prírodných recyklovaných materiálov a surovín. Minerálne izolácie URSA tiež významne pomáhajú znižovať energetickú náročnosť budov a podporujú životné prostredie znížením emisií CO2 a národných ekonomík znížením závislosti na fosílnych palivách.