Izolácia z extrudovaného polystyrénu URSA XPS N-V-L

URSA

XPS

Izolácia z extrudovaného polystyrénu URSA XPS N-V-L


Tuhá tepelnoizolačná doska na báze extrudovanej polystyrénovej peny s vysokou odolnosťou v tlaku, typ Natur V, penidlo CO2, plyn v bunkách vzduch. Hladký povrch, hrana opracovaná na polodrážku. Odolnosť v tlaku pri 10% stlačení: 500 kPa. Pri zaťažení 175 kPa po dobu päťdesiatich rokov bude stlačenie <2% podľa EN 1606.

Kód výrobku:

XPS-EN-13164-T1-CS(10\Y)500-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)175-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1-TR100

ES certifikát zhody: 0672-CPD 51140.04.01

URSA XPS N V L

Oblasti použitia


• Priemyselné podlahy, parkovacie strechy
• Obrátená plochá strecha
• Izolácie perimetra (suterénne steny, podlahy a základové konštrukcie)
• Špeciálne a dopravné stavby

▲ Rozmery


Hrúbka
[mm]
Šírka**
[mm]
Dĺžka**
[mm]
Obsah balenia
[m2]
Počet dosiek
v balíku
[ks]
Balenia/paleta
[ks]
m²/paleta
[m2]
506151 2656,0081272,0
606151 2655,2571263,0
806151 2653,7551245,0
1006151 2653,0041236,0
120*6151 2652,2531431,5

*Po dohode.
** Plocha dosky je 600 x 1250 mm = 0,75 m²

▲ Technické informácie


ParameterSymbolZnačkaHodnotaJednotkaNorma
Deklarovaná hodnota súčiniteľa
tepelnej vodivosti
λD-50-60 mm: 0,034
80 mm: 0,036
100-120 mm: 0,037
W/m·KSTN EN 13162
Pevnosť v tlaku (napatie)
pri 10% deformacii
σ10CS(10\Y)500kPaEN 826
Dotvarovanie tlakom
(deformacia < 2%/50 rokov)
σ10CC(2/1,5/50)175kPaEN 1606
Pořiarna odolnosť-Ehorľavá-STN EN 13501-1
Tolerancia hrúbky-TT1-EN 823
Rozmerové zmeny pri
90% rel. vlhkosti a 70 °C
ΔεDS(70,90)≤ 5%EN 1604
Rozmerové zmeny
pri 0,04 N/mm² a 70 °C
-DLT(2)5≤ 5%EN 1605
Dlhodobá nasiakavosťWltWL(T)≤ 0,7%EN 12087
Nasiakavosť difuziou:
50 mm*
100 mm*
200 mm*
WdVWD(V)3≤ 3,0
≤ 1,5
≤ 0,5
-EN 12088
Odolnosť pri striedavom
zmrazovaní a rozmrazovani po
skúške dlhodobej nasiakavosti
pri difúzií
-FTCD1≤ 1%EN 12087
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky 50-120 mmTR100≥ 100kPaEN 1607
Lineárny koeficient
tepelnej rozťažnosti
--0,07mm/(m·K )-
Limitné teploty
použitia hodnota
---50 až +70°C-

* Pre medziľahlé hodnoty hrúbok sa hodnota stanoví interpoláciou.

▲ Aplikácia / Technické detaily


Izolácia plochých striech

Izolácia spodnej stavby

Izolácia podláh

▲ Na stiahnutie


Cenník a produktový katalog

Ceník a produktový katalog URSA

Cenník URSA
PDF 3,1 MB

Technický list

URSA XPS N-III-L

URSA XPS N-V-L
PDF 0,2 MB

Zatriedenie výrobkov podľa STN 72 7221-4

URSA XPS N-III-L

▲ Pracovný postup


Aplikácia izolácie URSA XPS do plochých obrátených striech

 

Pracovní postup URSA 

 

 

 

Pracovní postup URSA 

 

Dosky si pripravíme k aplikačnému miestu.Izoláciu URSA XPS aplikujeme po dokončení hydroizolačných prác. (Horáky určené na aplikáciu hydroizolačných vrstiev nesmú prísť do priameho kontaktu s URSA XPS.)

 

Dosky pokladáme na suchý a čistý povrch hydroizolačného súvrstvia. Dosky vedľa seba pokladáme s presahom cca o polovicu dĺžky.

 

 

 

Pracovní postup URSA 

 

 

 

Pracovní postup URSA 

Druhú vrstvu dosiek kladieme s prekrytím jednej tretiny dosiek dolnej vrstvy tak, aby sa žiadny spoj priamočiaro nekryl. Dosky kladieme s rovnakými zásadami ako v kroku predošlom.

 

Pre každý prestup v strešnom plášti je potreba vyrezať v doske dostatočne veľký otvor tak, aby sa prípadnýpriestup dal jednoducho začistiť a zaizolovať predovšetkýmproti zatekaniu zrážkovej vody, ale bol aj dostatočne tepelneizolovaný proti únikom tepla.

 

 

 

Pracovní postup URSA 

 

 

 

 

Aplikácia krycej separačnej vrstvy. Na tú je možné aplikovať finálny povrch, ktorým môže byť: pojazdná strecha, parkovacia plocha, zelená strecha s extenzívnou či intenzívnou zeleňou apod.

 

 

 

Obecné rady:

• Dosky URSA XPS je nutné klásť na zraz s prekladaním škár o 1/2.
• Škáry vrstvených dosiek sa nesmie kryť, prekrývajte je o 1/3 ich rozmere.
• Dosky aplikujeme tesne k sebe na zraz.
• Dosky URSA XPS je nutné skladovať na rovnej ploche.
• Z hľadiska dlhodobej životnosti chráňte dosky proti atmosférickým vplyvom. Zakryte je svetlou fóliou.
• Odporúča sa vopred preveriť minimálny spád hydroizolačného súvrstvia smerom k vpustom (min. 2%).
• Pri aplikácii dbáme na to, aby sme nepoškodili spodnú hydroizolačnú časť.
• Povrchovou úpravou nesmieme poškodiť tepelne izolačné súvrstvia URSA XPS.
• Povrchová úprava musí technologicky spĺňať podmienky aplikácie na materiál XPS.
• Extrudovaný polystyrén URSA XPS má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, je ľahký a možno ho aplikovať tam, kde je kladený dôraz na nižšiu záťaž nosnej konštrukcie.
• Extrudovaný polystyrén URSA XPS má vysokú pevnosť v tlaku a nízku nasiakavosť. Možno ho preto využiť práve v skladbe obrátených striech.

▲ Podobné produkty