Imprint

Imprint


URSA SK, s.r.o.

Tomášikova 50/E
Bratislava
831 04

Spoločnosť je zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka 23947/B
IČ 36528773
IČ DPH SK2020147899