Termíny prezentací A sice 2013

Termíny prezentací A SICE 2013


URSA SK sa bude prezentovat v rámci odborných seminárov A SICE 2013. Príďte si vypočuť prednášky na tému „Novostavba, rekonštrukcia a modernizácia“ a “ Nízkoenergetické a pasívne stavby“ alebo získať odborné katalogy izolačných materiálov URSA a CD s výpočtovým programom URSA Strecha 2.5 v následujúcích termínoch:

27.02.2013 Michalovce Novostavba, Rekonštrúkcia, Modernizácia
01.03.2013 Poprad Novostavba, Rekonštrúkcia, Modernizácia
22.05.2013 Trnava Novostavba, Rekonštrúkcia, Modernizácia
23.05.2013 Trenčín Novostavba, Rekonštrúkcia, Modernizácia
24.05.2013 Liptovský Mikuláš Novostavba, Rekonštrúkcia, Modernizácia
26.09.2013 Zvolen Novostavba, Rekonštrúkcia, Modernizácia
01.10.2013 Košice Nízkoenergetické a pasívne stavby
03.10.2013 Bratislava Nízkoenergetické a pasívne stavby